Prenumerera på Teknikens Värld

Nya lagar ska underlätta för autonom fordonsteknik

En utredning ger förslag på lagändringar för att skynda på utveckling och användning av självkörande fordon i Sverige.

Självkörande, autonom bil: Volvo Drive Me
Glenn Lindberg

I dag lämnar utredaren Jonas Bjelfvenstam in slutbetänkandet ”Vägen till självkörande fordon – introduktion” till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Med det föreslås lagändringar som behövs för att utveckla och använda självkörande fordon de närmaste åren.

Bland förslagen märks ökade möjligheter till testverksamhet, nytt ansvars- och ägaransvar och krav på lagring av data för fordon. Inget tillståndskrav för försöksverksamhet av fordon under 20 km/h föreslås också.

I körkortslagen märks bland annat en ny lag om ”grov vårdslöshet i trafik under automatiserad körning”.

– En säker utveckling av automatiserade transporter är en förutsättning för att få acceptans för denna teknik i samhället. Mest intressant är utvecklingen av automatiseringen inom yrkestrafiken samt för delade och kollektiva transporter. Tekniken kan på sikt också ge nya möjligheter till mobilitet och transporter i glesbygd samt för personer som har begränsade möjligheter till egna transporter idag, säger Jonas Bjelfvenstam.

Regelförändringarna förslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Kommentera

På teknikensvarld.se finns flera alternativ för att kommentera. Du loggar in med ditt Disqus-, Facebook-, Twitter- eller Google-konto. Har du inget av dem kan du snabbt och enkelt skapa ett Disqus-konto här nedan.

Läs mer om våra regler

Du kanske också vill läsa