Transporten av pingisbollar underlättas i och med de nya reglerna för farligt gods som gäller från den 1 januari.

Nytt år och med det nya regler. Från och med den 1 januari gäller nya bestämmelser rörande transport av farligt gods. Enligt det europeiska regelverket ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) är till exempel inte längre pingisbollen att betrakta som farligt gods. Bollen består bland annat av celluloid som är brandfarligt och utsöndrar giftiga gaser när det fattar eld.

Eftersom en pingisboll, enligt det internationella bordtennisförbundet ITTF, ska väga 2,7 gram hamnar den under ADR-gränsen för tre gram per enhet och klassas därmed inte som farligt gods om den packas i emballage med en vikt på max 500 gram.

Visa kommentarer
NUVARANDE Pingisbollen inte längre farligt gods
NÄSTA Renault 5 Turbo II är klassiskt smågodis