Prenumerera på Teknikens Värld

Skyfallsväg byggd i Karlstad

Översvämmade gator som följd av omfattande regnoväder blir allt vanligare, nu kommer den klimatanpassade vägen.

Skyfall

Mer nederbörd ofta i form av skyfall på grund av klimatförändringar är något som vi kan vänta oss mer av i framtiden, enligt Klimatanpassningsportalen. När dagvattensystemen sedan inte kan hantera de stora vattenmassorna orsakas översvämningar. Morgondagens väg som kan råda bot på problemet har nu byggts – i värmländska Karlstad.

Vägens lutning börjar redan ute vid gång- och cykelbanorna.

Vägens lutning börjar redan ute vid gång- och cykelbanorna.

Sågverksgatan i Karlstad byggdes under 1960-talet och dess VA-ledningar var i stort behov av att förnyas. När gatan skulle byggas om valde man ett nytt grepp – att klimatkompensera den översvämningsdrabbade vägen.

Till skillnad från vanliga vägar är vägbanan här v-formad och lutar in mot mittlinjen. Hela gatan lutar sedan mot en låg punkt där vattnet så småningom leds ut i Klarälven.

Sågverksgatan Karlstad v-bana

Principen är fördelaktig i områden med många hårda ytor, som tätorter och som i fallet Sågverksgatan, industriområden. Nackdelarna är att vattenmassorna kan bli stora i gatans lägsta punkt samt att vatten i gatans mittpunkt kan frysa och försvåra vinterunderhåll.

I fallet Sågverksgatan kostade ombyggnationen 18 miljoner kronor, av vilka 500 000 kronor var merkostnad för att bygga vägen enligt den nya principen. Karlstads kommun kan tänka sig att bygga fler skyfallsvägar på andra platser i staden om det visar sig att det ombyggda vägavsnittet fungerar.

Kommentera

På teknikensvarld.se finns flera alternativ för att kommentera. Du loggar in med ditt Disqus-, Facebook-, Twitter- eller Google-konto. Har du inget av dem kan du snabbt och enkelt skapa ett Disqus-konto här nedan.

Läs mer om våra regler

Du kanske också vill läsa