Mercedes GLE

Sedan 2015 heter Mercedes ML numera GLE för att knyta an till släktskapet med Mercedes E-klass. Liksom när bilen fortfarande hette ML tillverkas GLE fortfarande i Mercedes fabrik i Tuscaloosa, USA.
Med namnbytet introducerades även en ny karossversion, nämligen GLE Coupé som konkurrerar med BMW:s coupésuv X6.