Morgan Plus 8

Morgan Plus 8 är en klassiker från 1968 som producerades till och med 2004 då V8-motorerna från Rover inte längre fanns att tillgå. Efter ett glapp på åtta år finns nu Morgan Plus 8 sedan 2012 då motorn, återigen en V8, hämtas från BMW. I övrigt är bilen i stort sett ny även om den ser gammal. Viss träkonstruktion finns kvar sedan förr. Är nära besläktad med Aero 8 och Aeromax.