Den finansiella prognos som Ferrari lade fram för 2017 har reviderats efter att den italienska sportbilstillverkaren upplevt ett väldigt positivt tredje kvartal.

Under juli, augusti och september gick det uppåt för Ferrari och rörelseresultatet före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar ökade under perioden till motsvarande drygt 2,3 miljarder kronor. Nettoomsättningen ökade med åtta procent till motsvarande 7,8 miljarder kronor. Parallellt steg bilförsäljningen med en procent till 1 978 levererade bilar där de nya modellerna GTC4Lusso och LaFerrari Aperta var starkt bidragande.

Den positiva utvecklingen har gjort att Ferrari ändrat prognosen för 2017. Nu räknar man med ett rörelseresultat landar på motsvarande knappt 8,5 miljarder kronor vid årets utgång i stället för knappt åtta miljarder kronor som man tidigare trodde.

Visa kommentarer