I annonssamarbete med SWEDBANK

En dieselmotor drar mindre per mil men är samtidigt dyrare i skatt. Nya bensinmotorer har blivit snålare men räcker det? Teknikens Värld har tagit fram konkreta råd för vad du ska välja.

Förmodligen funderar du över vilket bränsle din nästa bil ska drivas med. För tio år sedan dominerade bensinbilar totalt. I dag är marknads situationen omvänd. Dieselbilar har kapat åt sig drygt 62 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. Etanol- och gasbilar står för vardera en pro- cent av marknaden. Elbilar och laddhybrider har tillsammans en halv procent av markna- den. Resten, en tredjedel av totalmarknaden, står bensinbilar för. Så ser nybilköparnas prioriteringar ut, till en del ett resultat av statliga miljörabatter och skattesubventioner. Men det som är bra för tjänstebilsförare och nybils- köpare kan vara dåligt för begagnatköpare. Här är en genomgång av marknadens olika bränslen.

Bensin
Bensin som drivmedel har fått ett uppsving under de senaste åren och anledningarna är flera. För det första är bilarna billigare än die- selbilarna. För det andra har bensinmotorerna blivit avsevärt snålare. De enkla lösningarnas tid är förbi, men det har inte stoppat tillverkarna som i stället satsar på cylinderavstängning, downsizing och effektivare turbomatning. Och det fungerar, bränsleåtgången sjunker och effekt samt kör- barhet består.

Förutom priset ger den något lägre skatten en fördel. Skatten på bensinbilar är koldi- oxidbaserad och räknas på CO2-värdet som
överstiger 117 gram, multiplicera det med 20 och addera 360 så får du fram skatten i kro- nor räknat.

+ Tysta och vibrationsfria motorer.
+ Lägre pris, lägre värdeminskning.
– Inte lika vridstarka som dieselmotorer.

Diesel
Dieselbilen kännetecknas tekniskt av ett högt vridmoment, låga varvtal, viss bullrighet på tomgång och god bränsleekonomi. Miljöbra eftersom koldioxidutsläppen är låga, miljödålig mest på grund av höga kvävedioxidutsläpp. Ekonomiskt kan man enkelt säga att dieselbilar vinner på bränsleförbrukningen och förlorar på högt pris och hög årlig bilskatt. Dieselskatten är hög på framför allt äldre dieselbilar, från 2005 och äldre. Undvik dem om du inte kör väldigt långt varje år. För dieselbilar från 2006 och nyare (= bilar som klassas i avgasreningsklass EU 4) gäller ett nytt skattesystem som grundar sig på hur mycket bilen drar. Dessa bilar har lägre skatt och är därför mer eftertraktade. Se dock upp med större dieselbilar med automatlåda, de drar en hel del, och skatten kan kosta 7 000–8 000 kronor per år. Priset på den begagnade dieselbilen följer skatten: Högskattade dieselbilar är billiga, lågskattade bilar är dyra.

Om dieselbilen är ett bra köp ur ekonomisk synvinkel avgörs av körsträckan. Den höga skatten och prispåslaget ska tjänas in genom låga bränslekostnader. Men det krävs inte extremt långa körsträckor för att dieselbilen ska vara motiverad. Kör du 1 500 mil per år i en bil i i Golf-klassen eller mellanklassen är en dieselmodell ofta mest ekonomisk. Eftersom många köpare vill att merkostnaden för en diesel ska vara intjänad på den tid de kommer att äga bilen är prisskillnaden på begagnatmarknaden egentligen ofta för liten. Med andra ord: köp en diesel! Bara i småbilsklassen är bensinbilar vettiga eftersom förbrukningsskillnaden är så liten.

+Låg förbrukning, även i större bilar.
I vissa fall omotiverat stora prispåslag.


ÖVRIGA DRIVMEDEL

Hybrider
Toyota Prius är fortfarande Sveriges vanligaste hybridbil, där en elmotor arbetar tillsammans med en bensinmotor för att driva bilen. Den har varit mycket populär som tjänstebil eftersom förmånsvärdet varit kraftigt rabatterat. Så är det inte längre och även begagnatpriserna sjunker. Andra tillverkare som erbjuder hybridbilar (bensin-el, diesel-el) är Lexus, Peugeot, Citroën, Honda, Porsche och BMW. Plug-in-hybrider som Chevrolet Volt, Opel Ampera, Volvo V60 och Mitsubishi Outlander har lanserats nyligen och laddas i vägguttaget, dock är de svindyra i inköp.

Senaste versionerna är riktigt snåla!
– Batterierna är dyra att byta.

El
I och med att elbilar blev tillgängliga för en mer allmän publik först kring år 2010 är begagnatmarknaden fortfarande begränsad. De enda modellerna på begagnatmarknaden är trillingarna Mitsubishi iMiev, Peugeot iOn, och Citroën C-Zero. Nissan Leaf och Volvo C30 Electric finns knappt som begagnade ännu. Till elbilarnas tydligaste nackdelar hör den begränsade räckvidden. Att köra mer än tio mil innebär en risk för eltorsk. Särskilt i en begagnad bil, då batterierna förmodligen inte blir bättre med åren.

Låg kostnad för elförbrukningen.
– Räckvidd, laddtid och värdeminskning.

Biogas
Gasbilar är som bensinbilar att köra, med ett visst effekttapp. Den stora nackdelen är att de kostar 40 000 kronor extra som nya, men på begagnatmarknaden saknas den prisskillnaden. Problemet med gasen är att distributionen är dålig, framför allt i Norrland och i delar av sydöstra Sverige. För att inte bli stående med tomma gastankar har gasbilarna dubbla bränslesystem. Eftersom tankarna tar stor plats är ofta räckvidden på gas begränsad till 20–30 mil.

Mycket miljövänligt bränsle, och ingen skillnad i körkänsla mot konventionellt bränsle.
– Dålig infrastruktur, kostar mer än diesel.

Etanol
Ekonomin i att köra på E85 har varierat över åren. Normalt sett är det något förmånligare att tanka E85 än bensin. En dieselbil har däremot lägre milkostnad. Ur miljösynpunkt kan det finnas många anledningar att köpa en etanolbil. Bland annat för att den direkt bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Visst transporteras etanolen långt, men det gör oljan också. Etanolbilar kräver dock ofta oljebyte var 1000:e mil.

+ Minskat koldioxidutsläpp.
– Högre milkostnad än dieselbilar.

Varning för partikelfilter!
En viktig detalj att komma ihåg är dieselpartikelfiltret i avgassystemet. Kostnaden för att byta ett uttjänt filter kan vara skyhög och bara för att biltillverkaren säger att filtret ska hålla bilens livslängd så är det inte säkert att det stämmer. Allt hänger på hur bilen har körts. Undersök noga med just ditt bilmärke vad som gäller för din modell och vilka kostnader som ett byte innebär.

Visa kommentarer