Hur är det egentligen? Om möjlighet till att släppa förbi inte finns, får man då öka farten för att underlätta för utryckningsfordon? Teknikens Världs trafikexpert berättar vad som gäller.

Hej!
Vad gäller på enfilig vajerväg då du ser att utryckningsfordon närmar sig med hastighet över den gällande och du inte har någon möjlighet att lämna fri väg?

/Peter Åkesson, Hjärup

Svar:
Trafiklagstiftningen säger så här:
”En trafikant skall lämna fri väg för utryckningsfordon som avger signal med föreskriven larmanordning… Förare som skall lämna fri väg skall stanna om det är nödvändigt.”
Det är allt du egentligen får göra. Det är alltså inte tillåtet att öka hastigheten och därmed själv bryta mot en trafikregel, i det här fallet att köra för fort, för att hjälpa utryckningsfordonet.
Reglerna säger alltså att du kör på enligt gällande hastighetsregler och när det blir tvåfiligt igen får utryckningsfordonet köra om.

Visa kommentarer