Interaktiva vägar med LED-teknik

Interaktiva vägbanor testas i södra London. LED- och kamerateknik ändrar vägavsnitt i realtid.

Tidigare i år skrev vi om försöket med LED-ljusassisterade övergångsställen i Nederländerna. Ett slinga i marken upplyste ouppmärksamma gångtrafikanter på huruvida de hade grönt eller rött ljus. Nu presenterar det Londonbaserade företaget Umbrellium en än mer omfattande lösning: hela vägbanan blir interaktiv.

Systemet kallas Sterling Crossing (förkortning av Stigmergic Adaptive Responsive Learning Crossing) och gör att vägbanan kan ändra skepnad med hjälp av LED-teknik. Kameror läser av vägavsnittet och kalkylerar vad som ska/kan ske och belyser vägbanan i realtid under händelseförloppet. Information kan skickas på en hundradels sekund.

Sterling Crossing kameror

Övergångsställen träder fram när så behövs och varningsfält dyker upp om exempelvis mobilanvändare eller barn plötsligt tar sig ut i vägbanan.

LED-belysningen syns såväl dag som natt, ur alla vinklar och tar även väder i anspråk. Exempelvis kan buffertzonerna ökas vid halt väglag.

Det 22 meter långa teststräckan i södra London utgörs i dag av plast men i framtiden kan systemet bakas in i asfalt.

Visa kommentarer
NUVARANDE Interaktiva vägar med LED-teknik
NÄSTA Lamborghinis fyrdörrarsmodell klar om fyra år