091111-dubbdäck farligare

Dubbdäck farligare än man trott!?

Statens väg - och transportinstitut har nyligen genomfört ett test där man uppmätt hur stora mängder farliga partiklar ett rullande dubbdäck är upphov till och kommit fram till resultat som är både förvånande och eventuellt alarmerande. Man mätte också partiklarna från dubbfria däck som visade på både partikelhalter samt inga alls.

Nyligen beslutades det om att kommunerna får lov att införa dubbdäckförbud på vissa gator. Exempelvis har Stockholm beslutat att centrala Hornsgatan ska vara dubbfri. Så sent som förra veckan beslutade Transportstyrelsen att dubbdäcksäsongen kortas med två veckor på våren från och med denna säsong samt att från och med år 2013 ska antalet dubb per meter rullomkrets begränsas till 50.

Alla dessa beslut är baserade bland annat på de farliga partiklar som dubbdäcken river upp från asfalten och som förorenar luften och gör den i sin tur farligare för människan. Partiklar som i stort sett de flesta forskare verkar vara överens om uppstår vid dubbdäckens kontakt med vägytan.

Nu har Statens väg- och transportinstitut, VTI, genomfört ett rulltest i laboratoriemiljö där de låtit dubbdäck rulla och under testets gång mätt upp antalet partiklar som uppstått. Anledningen till testet är helt enkelt på grund av de senaste årens diskussioner kring partiklar från väg- och däckslitage. Resultatet överraskade VTI som uppmätte stora halter av ultrafina partiklar (alltså mindre än vad man tidigare anat) som storleksmässigt ligger mindre än 100 nanometer. Partiklar i storleksordningen 30-50 nanometer uppstod endast när dubbdäck testades i VTI:s provvägsmaskin. Alla tre testade dubbdäcken uppvisade snarlika resultat och detta beror på kontakten mellan vägbanan och dubbarna. Dubbdäckutsticket påverkar också negativt, ju längre de sticker ut desto högre partikelhalt. När VTI testade två olika nordiska odubbade däck (dubbfria/friktionsdäck) visade sig det ena bilda ännu finare partiklar än vid dubbdäcktestet, nämligen partiklar som mäter mindre än 10 nanometer. Med det andra nordiska dubbfria däcket bildades inga nanopartiklar alls. Tester med sommardäck gav heller inte upphov till nanopartiklar. Klart är att de fina partiklarna innehåller högre relativa koncentrationer av svavel vilket finns i förhållandevis höga halter i både bitumen (asfalten) och däcken.

Däremot är det oklart om dessa fina partiklar (nanopartiklar) som uppstår vid körning i provvägmaskinen även uppstår vid verklig körning.

– Jag tycker att det här är ytterligare en negativ aspekt på dubbdäck, det förstärker tanken att det är klokt att minska dubbdäck i städer. Samtidigt spelar inte de här partiklarna lika stor roll utanför stadsmiljö, där det dessutom kan vara bättre med dubbdäck ur säkerhetssynpunkt, säger Mats Gustafsson, forskare vid VTI.

Ta del av SVT Rapports inslag här nedan och läs gärna VTI:s massiva rapport i pdf-format som du finner länk till en bit längre ned. Där får du en klar bild över resultatet och hur testet har genomförts.

 

Läs mer

Test

Extern länk till VTI:s test

Nanopartiklar från slitage av däck och vägbana (PDF-format)

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Läs Premium i 2 månader för endast 19 kr här!