080328-hastigheter-2008-9

I höst får du köra snabbare i Sverige

Hastighetsgränserna på svenska vägnätet ska ses över och ett tiostegssystem ska införas. Ny högsta laglig hastighet i Sverige blir 120 km/h. Stora delar av förändringarna genomförs redan i höst.

Syftet med de nya svenska hastighetsgränserna är först och främst att rädda liv. Om alla trafikanter hade respekterat rådande hastighetsbegränsningar skulle nästan 150 liv räddas varje år. Dessutom skulle koldioxidutsläppen minska med ungefär 700 000 ton per år.

Det nya tiostegssystemet innebär att dagens 20, 30, 50, 70, 90 och 110 km/h kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/h. Hastigheterna ska också bättre anpassas efter vägarnas säkerhetsstandard. Man kan alltså vänta sig både sänkningar och höjningar av maxfarten på olika håll runt om i landet. Man skulle kunna påstå att norra delarna av vårt land får ta del av fler hastighetssänkningar än de södra delarna, medan de höjda hastighetsbegränsningarna drabbar tvärtom.

I en första etapp genomförs översynen på de nationella vägarna – cirka 800 mil europavägar och viktiga riksvägar. Omskyltningen av etapp ett beräknas ske hösten 2008. Därefter görs översynen på övriga statliga vägar, vilket innebär ytterligare cirka 2 000 mil under 2009.

Vägverket kommer att föreslå nya hastighetsgränser som underlag för respektive läns politiska beredningsgrupp. Efter synpunkter från beredningsgrupperna skickas förslagen i maj i år på remiss till berörda parter i respektive län. Därefter beslutar Vägverket om de nya hastighetsgränserna i månadsskiftet augusti/september 2008.

Respektive kommun kommer också ha möjlighet att tillämpa det nya tiostegssystemet inom tätbebyggt område och hastighetsbegränsningarna 30, 40 och 60 km/h väntas bli allt vanligare. Försök med nya hastighetsgränser pågår redan i tolv kommuner under perioden 1 juni 2007 till och med 31 maj 2008. Större förändringar i tätorter kan bli aktuellt under hösten 2008 och under 2009.

Nedan kan du ladda ner kartor i PDF-format som beskriver respektive läns förändringar av hastighetsgränserna.

Hela Sverige

Blekinge län

Dalarnas län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län

Aktuellt just nu

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

4 nr av Teknikens Värld + powerbank för endast 129 kr. Köp nu!