071205-toyota-säkerhet

Inga rödljuskörningar med nytt säkerhetssystem

Toyota är i full gång med att utveckla olika smarta säkerhetssystem. Bilarna ska kunna ta emot information från trafiksignaler, vägskyltar, andra fordon och dessutom fotgängare för att på så sätt minska riskerna för trafikolyckor.

De samverkande säkerhetssystemen som Toyota nu utvecklar möjliggör kommunikation mellan väg och fordon, fordon och fordon samt fotgängare och fordon. Från omgivningen – trafikljus, vägskyltar, andra fordon och fotgängare – tar bilen emot information och om risk finns för kollision varnas föraren med både ljud och visuella signaler. Bilens hastighet kan också reduceras automatiskt om situationen kräver det. När systemen är fullt utvecklade är det tänkta att bidra till att förhindra olyckor som i dag inte kan förebyggas med konventionella säkerhetslösningar.

Utvecklingen av dessa nya samverkande säkerhetssystem – tillsammans med andra fristående säkerhetslösningar i bilarna – är en del av Toyotas satsningar på att utveckla säkra fordon. Toyota kallar sitt säkerhetskoncept för Integrated Safety Management Concept. Syftet är att erbjuda bästa möjliga förarstöd genom en kombination av integrerade säkerhetssystem i själva bilen och system som kommunicerar med bilens omgivningar.

Som ett led i Toyotas strävan efter en hållbar utveckling avser företaget att ytterligare öka satsningarna på trafiksäkerheten genom följande punkter:

1. Utveckling av ännu säkrare fordon och teknik. 

2. Medverkan i utvecklingen av en säkrare trafikmiljö. 

3. Aktiviteter avsedda att utbilda människor i trafiksäkerhet. 

Toyotas yttersta mål är att bidra till att helt eliminera trafikolyckor och dödsfall i trafiken.

Väg-till-fordon-system förebygger rödljuskörning

En sändare vid vägkanten skickar information om trafikljuset till bilen. Om det finns risk för att föraren kör mot rött, aktiveras både ljud- och visuella varningssignaler. Om det är nödvändigt hjälper systemet till att bromsa ner bilen till säker hastighet.

Väg-till-fordon-system förebygger körning förbi stoppskyltar

En sändare vid vägkanten skickar information om stoppskylten till bilen. Om föraren missar skyltningen och inte bromsar in, aktiveras ljud- och visuella varningssignaler.

Fordon-till-fordon-system upptäcker annan trafik som närmar sig

Ett informationsutbyte sker mellan fordonen. Föraren får ljud- och visuell information om ett annat fordon närmar sig och dess position.

Fotgängare-till-fordon-system upptäcker fotgängare

En utrustning som bärs av fotgängare skickar ut radiosignaler som tas emot av fordonet. Föraren får ljud- och visuell information om att det finns fotgängare i närheten.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

2 månader Premium för bara 19 kr - när du gör vårt quiz!