070828-koldioxid-bilar-sv

Koldioxidutsläpp från nya bilar sänks i allt snabbare takt

Tack vare de fina försäljningssiffrorna för diesel- och miljöbilar under förra månaden, kan man nu skönja en allt snabbare nedgång av koldioxidutsläppen från nya bilar.

Rekordförsäljningarna av dieselbilar och miljöbilar i november ger nu en snabb nedgång av koldioxidutsläppen från nya bilar. De officiella utsläppen – där bland annat etanolbilar räknas som bensinbilar – sjönk till 180 gram per kilometer. Det kan jämföras med helårssiffran för 2006 som låg på 189 gram per kilometer. Den mer intressanta siffran, där endast fossila koldioxidutsläpp som bidrar till en nettoökning av koldioxidhalten i atmosfären räknas, sjönk till 150 gram per kilometer.

– Detta är den lägsta nivå som hittills noterats, säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden.

 

Tabell över genomsnittliga koldioxidutsläpp från nyregistrerade bilar i Sverige (g/km).

PeriodOfficiellt värdeVerkliga fossila utsläpp
2005194179
2006189165
Jan-nov 2007184159
Nov 2007180150
Källa: BIL Sweden

Information om statistiken

De koldioxidutsläpp som redovisas i tabellen avser utsläpp av fossil CO2, det vill säga den CO2 som bidrar till en nettoökning av koldioxidhalten i atmosfären. Den koldioxid som frigörs vid förbränning av biomassebaserade bränslen (till exempel etanol, biogas och RME) ger inga nettotillskott av koldioxid utan ingår i det naturliga kretsloppet. På grund av eftersläpning i beslut om uppdateringar i EU:s regelverk för typgodkännande av bilar tillämpas i officiella beräkningar en metod som baseras på CO2-data som inte skiljer på fossil koldioxid respektive biomassebaserad koldioxid. Till exempel räknas etanolbilar som bensinbilar och biogas räknas som naturgas. Detta skiljer sig från hur koldioxidutsläpp beräknas i alla andra sammanhang och är en felaktig beräkningsmetod. Det är en etablerad princip att endast utsläpp av fossil koldioxid räknas som koldioxidutsläpp. Pelletseldning för fastighetsuppvärmning anses till exempel inte ge några koldioxidutsläpp. Beräkningarna av verkliga fossila utsläpp i tabellen ovan baseras på att etanolbilar körs på E85. I den mån de körs på bensin blir värdet i motsvarande mån högre. I beräkningarna har hänsyn tagits till utsläppen av fossil koldioxid från bensindelen i E85 och den högre bränsleförbrukningen vid körning på E85. Vidare har hänsyn tagits till variationer över landet och över året av låginblandningen av RME i diesel.

Ovanstående ska inte blandas ihop med så kallade livscykeldata. Sådana handlar om hur utsläpp av fossil koldioxid ska grupperas till olika processer eller produkter.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Black Friday-erbjudande: 3 månader Premium för 0 kr