071127-trafikundersokning

Majoritet vill köra snabbare!

En majoritet av trafikanterna tycker att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränsen. Dessutom vill flertalet att hastighetsgränsen på landets motorvägar ska höjas till 130 kilometer i timmen. Samtidigt vill många se fler automatiska hastighetskameror.

På uppdrag av Vägverket har Statistiska Centralbyrån, SCB, utfört den årliga undersökningen av vad allmänheten anser om trafiken. I undersökningen ställdes attityd- och beteendefrågor om trafiksäkerhet till cirka 10 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 15-84 år. 

Av resultatet att döma framgår det att kvinnor generellt sett är mer positiva än män och äldre mer positiva än yngre till olika trafiksäkerhetsåtgärder. 

Enkätsvaren visar att drygt 60 procent anser att trafiken blivit mer riskfylld under senare år. Kvinnor instämmer i högre grad än män och personer som är 55 år eller äldre i högre grad än yngre. I åldersgruppen 20–24 år upplever dubbelt så många kvinnor som män att trafiken blivit mer riskfylld. 

Av de sju trafikantbeteenden som anges i 2007 års trafiksäkerhetsenkät anser en stor majoritet av både de kvinnor och män som besvarat enkäten att ”inte köra rattfull” är allra viktigast för trafiksäkerheten. Därefter följer ”inte köra mot rött ljus”. 

Mer än två tredjedelar tycker att det borde krävas körkort för att få köra EU-moped. Det är framför allt kvinnor och äldre personer som har denna uppfattning. 

Ungefär två tredjedelar av de tillfrågade anser att det borde vara förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör bil. Andelarna är betydligt högre bland kvinnor än män och bland äldre personer än yngre. 

85 procent av de tillfrågade, något fler kvinnor än män, anser att alla större vägar borde förses med mitträcken för att förhindra möteskollisioner. 

Enkätsvaren visar att tre av fyra personer anser att fler korsningar bör ersättas med cirkulationsplatser. Äldre personer har en något mer positiv inställning än yngre. 

Trafikanterna blir allt mer positiva till att få stöd av tekniska system i bilen. Mer än 85 procent anser att bältespåminnare borde finnas i alla bilar och två av tre tycker att alla bilar borde ha alkolås. Hälften skulle vilja ha ett tekniskt stöd för att lättare kunna hålla hastighetsgränserna. 

Cirka 70 procent anser att automatisk övervakning med kamera är ett bra sätt att kontrollera hastigheten. Det finns också ett starkt stöd för variabla hastighetsgränser som anpassas efter trafik- och väderförhållandena. Nära 80 procent anser att hastighetsgränserna borde vara variabla. 

70 procent av männen och 51 procent av kvinnorna anser att det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna. 

Att trötthet är ett stort problem för trafiksäkerheten framgår också av enkäten. Cirka 10 procent har angett att de under senaste året somnat eller nästan somnat när de kört bil. Andelen var högst, drygt 20 procent, bland män i åldern 20 – 24 år. 

Aktuellt just nu

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

4 nr av Teknikens Värld + Premium för endast 129 kr. Köp nu!