100104-trafik omkom 2009

Rekordfå omkom i trafiken 2009

Vägverket presenterar nu preliminära siffror för antalet omkomna i den svenska trafiken 2009. Siffrorna visar att 355 omkom vilket är knappt tolv procent lägre än under 2008 och lägst för hela 2000-talet. Sett till antalet omkomna per invånare är siffran rekordlåg.

De preliminära siffror över antalet personer som omkom i trafiken i Sverige 2009 som nu Vägverket presenterar visar upp den lägsta siffran under 2000-talet. Enligt dessa första beräkningar omkom 355 personer på våra vägar. Siffran är knappt tolv procent lägre än för 2008 då 397 liv släcktes. Jämfört med 2007 är skillnaden ännu större, cirka 25 procent, då 471 omkom.

Slår man ut antalet omkomna på antalet invånare blir siffran rekordlåg. Inte sedan trafikolycksstatistik började föras 1935 har en så låg siffra för antalet omkomna per invånare mätts upp.

– Vi kan konstatera att över en tioårsperiod har antalet omkomna i mötes- och omkörningsolyckor i stort sett halverats. Det finns en rad faktorer som gett detta gynnsamma resultat, men en stor del av förklaringen är den stora utbyggnad av mötesfria vägar som gjorts under cirka tio års tid. En annan del av minskningen förklaras av den ekonomiska nedgången, som inleddes 2008. Det är mycket positivt att konstatera att vi, både historiskt och i jämförelse med andra länder, nått en nivå vi aldrig befunnit oss på tidigare, säger Vägverkets generaldirektör Lena Erixson.

I slutet av 1990-talet fanns cirka 150 mil mötesfria vägar och vid utgången av 2009 är den sammanlagda sträckan över 420 mil. Det motsvarar att mer än 50 procent av trafiken på det statliga vägnätet sker på mötesfria vägar.

Minskningen av antalet omkomna på vägarna gäller generellt alla kategorier, men de största minskningarna finns först och främst inom åkande i bil och cyklister. Minskningen gäller dessutom de flesta typer av olyckor, men räknat i antal är minskningen störst för mötesolyckor. Sett till de olika åldersgrupperna har minskningar ägt rum hos generellt alla förutom barn mellan 15 till 17 år. I den åldersgruppen ökade antalet omkomna med elva personer från 2008 till totalt 24 år 2009.

Det är inte enbart antalet omkomna som minskat. Även antalet svårt skadade har minskat mellan 2008 och 2009, preliminärt med fem procent.

Mötesfria vajervägar och lågkonjunktur nämns alltså som ett par av orsakerna till den för förra året väldigt låga siffran över antalet omkomna. En annan orsak som Vägverket nämner är förra årets förbättrade bilpark sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Exempelvis hade 98 procent av alla bilar som såldes under november 2009 antisladdsystem. Motsvarande andel bilar med intelligenta bilbältespåminnare är nu uppe i 95 procent. Bägge dessa säkerhetssystem har en betydande effekt på antalet omkomna och skadade.

Internationellt sätt ligger Sverige lågt när det kommer till antalet omkomna på vägarna – bland de fem främsta länderna i världen under de senaste åren, en topposition som Vägverket inte tror att vi kommer tappa för 2009.

Vid en jämförelse mellan Sveriges resultat för 2009 och övriga länder för 2008, så har Sverige det näst lägsta förhållandet mellan antal omkomna och befolkningens storlek. Endast Malta har en lägre förhållandesiffra.

– Med en mer positiv ekonomisk utveckling kan vi tyvärr se att 2010 inte får en lika positiv trafiksäkerhetsutveckling som vi sett under de senaste två åren. Visserligen kommer en rad åtgärder av många aktörer att vidtas under 2010, men troligen kommer det inte att räcka till för att återigen få en tvåsiffrig procentuell minskning jämfört med föregående år, avslutar Lena Erixon.

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

2 månader Premium för bara 19 kr - när du gör vårt quiz!