081126-vägverket-undersök

Starkt stöd för fartkameror

En klar majoritet av trafikanterna tycker att fartkameror är ett bra sätt att övervaka hastigheten på vägarna. Det framgår av Vägverkets årliga undersökning av trafiksäkerheten.

80 procent av kvinnorna och 67 procent av männen tycker att fartkameror utmed vägarna, eller automatisk övervakning med trafiksäkerhetskamera som Vägverket själva kallar det, är ett bra sätt att övervaka hastighetsöverträdelser i trafiken. Det finns även ett starkt stöd för att större vägar förses med mitträcken för att minska möteskollisioner. Det framgår av den årliga trafiksäkerhetsundersökning som SCB sedan 1981 utfört på uppdrag av Vägverket. Av resultatet från årets undersökning drar Vägverket slutsatsen att det finns ett stort stöd hos allmänheten för de åtgärder som Vägverket, Polisen, kommuner och bilindustrin arbetar med.

Även om det enligt undersökningen finns ett starkt stöd för fartkameror så är det relativt få som anser att det är viktigt att hålla hastighetsgränserna för att öka trafiksäkerheten. På frågan om vilket beteende som är viktigast för trafiksäkerheten svarar drygt 90 procent ”Att inte köra rattfull”, medan ungefär 30 procent svarar ”Att hålla hastighetsgränserna”. Av resultatet av undersökningen framgår det även att folk blir allt mer mottagliga för tekniska hjälpmedel i trafiken. Drygt 85 procent tycker att bältespåminnare borde finnas i alla bilar och två av tre anser att alkolås borde bli obligatoriskt. Dessutom anser mer än hälften av de svarande att alla bilar borde ha ett tekniskt hjälpmedel som hjälper föraren att hålla hastigheten.

När det gäller den återkommande frågan om mobilprat kombinerat med bilkörning svarar ungefär två av tre att det borde vara förbjudet att tala i mobiltelefon samtidigt som man kör. Det är främst kvinnor och äldre som vill ha ett förbud.

Tre av fyra önskar att fler korsningar ersätts med cirkulationsplatser. Vägverket konstaterar även att stödet är stort för förslaget om att högsta tillåtna hastighet förbi en busshållplats ska vara 30 km/h. 70 procent av det tillfrågade tycker att man inte ska få köra mer än 30 km/h förbi en buss som stannat för av- och påstigning.

Läs mer om undersökningen

Resultat från 2008 års trafiksäkerhetsenkät

Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

2 månader Premium för bara 19 kr - när du gör vårt quiz!