25 frågor och svar om tjänstebilar och förmånsbilar

Vår konsumentexpert Mikael Stjerna reder ut 25 vanliga frågor som kan dyka upp när det kommer till tjänstebil, privatleasing, förmånsvärden och mycket mer.

Vill du läsa mer av vårt Premium-material?

1. Vad är det för skillnad på privatleasing och företagsleasing?

– Det är egentligen samma sak. Men om erbjudandet vänder sig till ett företag så brukar man kalla det ”företagsleasing” och priset anges exklusive moms. Företaget kan i sin tur dra av halva momsen, vilket är en av fördelarna med leasing för företag. Om ett företag skulle köpa bilen är momsen över huvudtaget inte avdragsgill utan betraktas som en kostnad i rörelsen. För privatpersoner är momsen inte avdragsgill och privatleasingpriser anges alltid inklusive moms.

2. Får jag dra av räntan i privatleasingkontraktet?

– Nej. Detta hade en större betydelse förr, när räntan var hög. Då var det en nackdel i jämförelse med ett avbetalningskontrakt eller lånefinansiering, där räntan är avdragsgill. Men i dag, med räntor på 3-4 procent, har det mindre betydelse för totalkostnaden.

3. Vad är operationell leasing?

– I operationell leasing ingår i princip alla bilens kostnader utom bränsle. Det betyder att alla kostnader för service och reparationer ligger inbakad i leasingavgiften. Framför allt innebär operationell leasing att leasinggivaren tar risken för andrahandsvärdet. Det görs alltså ingen avräkning mellan verkligt värde och bokfört restvärde när bilen lämnas tillbaka. Dock är leasingtagaren fortfarande ersättningsskyldig för skador utöver normalt slitage.

4. Vad är finansiell leasing?

– Finansiell leasing är i grunden en finansiering av bilen, och leasingkostnaden utgörs av ränta och avskrivning. När kontraktet upphör räknas bilvärdet av mot den restskuld som finns i kontraktet. Är bilen värd mindre uppstår en skuld som leasingtagaren ansvarar för. Leasingtagaren kan också avstå från risken om leasinggivaren garanterar restvärdet. Kontraktet liknar då till viss del operationell leasing.

5. Vad är ett basbelopp?

– Basbeloppet, eller egentligen prisbasbeloppet, är ett belopp som fastställs av regeringen årligen och det indikerar prisutvecklingen i samhället. Det ingår som en parameter när förmånsvärdet för en tjänstebil räknas ut. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kronor.

6. Vilken sorts bil får man välja?

– Vilken bil du väljer är upp till dig och den som betalar, det vill säga din arbetsgivare.

7. Vad är skillnaden mellan tjänstebil och förmånsbil?

– Begreppen används i dagligt tal för samma sak, en bil som ägs av arbetsgivaren och som används av den anställde. Men det finns skillnader. En förmånsbil är en bil som tillhandahålls av företaget och som föraren får använda privat. Tjänstebil är ett vidare begrepp, det kan också avse bilar som är servicebilar och som bara används i tjänsten. I dagligt tal ryms både servicebilar och förmånsbilar under begreppet tjänstebilar.

8. Förmånsvärde, vad betyder det?

– Den som får använda företagets bil privat har en förmån. Därför måste förmånsbilsföraren addera ett förmånsvärde till sin inkomst och betala skatt för förmånen. Med en marginalskatt på 50 procent är skattekostnaden 50 procent av förmånsvärdet.

9. Kan man välja en elbil som tjänstebil?

– Det är ytterst arbetsgivaren som bestämmer vilka bilar företaget köper in eller leasar. För närvarande utgör laddbara bilar en stor del av tjänstebilsregistreringarna.

10. Vi har bilar på jobbet, vad händer om jag kör privat med dem?

– Det här är ett område där det finns en stor skillnad mellan vad skatteverket säger och vad som görs i verkligheten. Regelboken säger så här: Är det enstaka körningar så behöver du inte skatta för förmånen. Gränsen går vi tio tillfällen och med en sammanlagd högsta körsträcka om 100 mil. Används bilen mer än så ska förmånen beskattas.

11. Vem betalar för bränslet?

– Det finns i huvudsak två modeller. Antingen betalar den anställde bränslet och får bränsleersättning för de mil som körs i tjänsten med förmånsbilen. Den skattefria ersättningen är 9,50 kronor per mil för en bensindriven bil och 6,50 kronor per mil för dieseldriven bil. Alternativt står arbetsgivaren för för allt bränsle. Då beskattas det som en bränsleförmån. Beskattningen är 120 procent av marknadsvärdet av bränslet. Avdrag görs för tjänstemilen och därför krävs att föraren för en detaljerad körjournal.

12. Måste jag skatta när jag laddar bilen på jobbet?

– Ja, enligt Skatteverket ska du skatta för värdet av elkraften plus 20 procent. Arbetsgivaren ska tillhandahålla dessa uppgifter.

13. Vadå ”skatteverkets listpris”? Vad betyder det?

– Värdet av en förmånsbil grundas inte på det bilen kostar i verkligheten. I stället sätter Skatteverket ett pris på bilen som ska användas i förmånsvärdesuträkningen. Ovanpå detta listpris läggs priset på tillvalen som bilen är utrustad med.

14. Hur beskattas en motorcykel som arbets-givaren betalar?

– Om du använder den enbart i tjänsten utgår ingen förmånsskatt. Men om du får köra med den privat så får du ta upp ett förmånsvärde som är sannolikt. I brist på uträkningar från Skatteverket kan man tänka sig att förmånsvärdet grundar sig på en noggrann kalkyl på vad det kostar att ha en liknande motorcykel. Finns inga hyrespriser att tillgå får man göra en uträkning och räkna in kapitalkostnad, värdeminskning, reparationskostnader, försäkring och service.

15. Tillgodoräknas bilförmånen mig när pen-sionen räknas ut?

– Ja, skattepliktiga förmåner räknas in i den pensionsgrundande inkomsten.

16. Vem betalar trängselavgifterna i exempelvis Stockholm för tjänstebilar?

– Det gör det företaget som äger tjänstebilarna. Det kan vara ett leasingbolag, men i så fall vidarefaktureras kostnaden till leasingtagaren. Det kan också vara arbetsgivaren som får räkningen direkt. Oavsett så ska föraren förmånsbeskattas för de passager som hänför sig till privata resor.

17. Måste jag räkna på vad varje passage kostar när jag ska beräkna förmånsvärdet för trängselavgiften?

– Nej. Skatteverket godtar att du gör en schablon. Om en tredjedel av resorna är privata, så kan du förmånsskatta för en tredjedel av trängselavgiften, utan att behöva räkna in kostnaden för varje enskild passage.

18. Hur vet jag att regeringen inte ändrar förmånsskatterna för tjänstebilar?

– Det vet du inte. Förmånsvärdet och rabatten för en miljövänlig drivlina sätts för varje beskattningsår. 2021 kommer nya regler. Men hur de ser ut vet vi inte i dag.

19. Min tjänstebil är tre år och jag ska egentligen byta till en ny. Men jag funderar på att vänta något år med bytet för att få fler laddbara bilar att välja mellan. Hur påverkar det mitt förmånsvärde? Blir det billigare för mig om jag fortsätter köra med min tre år gamla bil? Förmånen är ju egentligen mindre eftersom bilen är äldre och mindre värd.

– Åldern på din bil påverkar inte förmånsvärdet. Du kommer att betala samma förmånsvärde som du gör i dag även om bilen blir fyra eller fem år gammal under din brukartid. Först när bilen blir sex år gammal ändras regelboken. För bilar som är sex år eller äldre, alltså bilar som i år är tillverkade fram till och med 2014, ska nybilspriset anses vara det högsta av följande två alternativ:

Det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning.

Fyra prisbasbelopp (189 200 kr vid beskattningsåret 2020).

Något tillägg för extrautrustning ska alltså inte göras i de fall nybilspriset bestäms till fyra prisbasbelopp.

Ett nybilspris beräknat till fyra prisbasbelopp bör kunna tillämpas även i det fall det för en sexårsbil inte går att fastställa ett nybilspris. Sammantaget innebär sexårsregeln att förmånsvärdet grundas på ett inköpspris som i de flesta fall är betydligt högre än det verkliga marknadsvärdet. Äldre förmånsbilar är därför ingen vinst för förmånsbilisten.

20. Jag har fått en väldigt bra rabatt av en lokal handlare på en utgående modell. Kan det påverka förmånsvärdet?

– Nej. Förmånsvärdet räknas på ett listpris som inte påverkas av olika rabatter eller utförsäljningspriser på utgående modeller.

21. Jag har köpt en bil i Tyskland, en amerikansk suv som aldrig såldes ny i Sverige. Kan jag använda mitt inköpspris som listpris vid beräkningen av förmånsvärdet?

– Nej, om bilen inte har sålts ny i Sverige måste du räkna fram ett antagligt pris på bilen, om den hade sålts ny i Sverige. Det kan du göra med hjälp av nybilspriset i utlandet och jämföra det med vad andra bilmodeller som såldes i Sverige kostade i detta land.

22. Ska även säkerhetsutrustning som väljs till räknas in i förmånsberäkningen?

– Ja. Om utrustningen är till för förarens bekvämlighet eller säkerhet saknar betydelse. Undantag: Utrustning som bara är till för arbe­tet adderas inte till priset. Det kan till exempel handla om en monterad vinsch, steghållare etc. Inte heller kostnaden för elektronisk körjournal höjer förmånsvärdet. Alkolås höjer heller inte förmånsvärdet. Förmånsberäkningen påverkas heller inte av om bilen behöver handikappanpassas eller utrustas för att klara förarens sjukdomsbild.

23. Jag är egenföretagare och har tre anställda i firman som går ganska bra, med en omsättning på cirka fyra miljoner per år. Jag har länge drömt om en Porsche 911. Kan jag leasa en sån som förmånsbil på mitt egna företag?

– Det är upp till dig att köpa vilken bil du vill. Många dyrare bilmodeller säljs till just småföretagare som inte vill köpa bilen privat med skattade pengar. Men tänk på att förmånsvärdet är högt. Porsche 911 Carrera som förmånsbil innebär att ett förmånsvärde på 198 394 kronor läggs ovanpå inkomsten.

24. Massor av föräldrar på min dotters förskola kör gigantiska pickuper med företagslogotyper. De måste ju dra hur mycket soppa som helst. Hur går det ihop?

– Olika falla ödets lotter. De har väl helt enkelt råd att tanka bilarna. Men om du undrar över hur det kommer sig att de kör företagsbilen privat så kan det vara så att (A) de betalar skatt för förmånen eller (B) de använder bilen privat bara vid ett begränsat antal tillfällen.

25. Kan man välja en begagnad bil som tjänstebil? Jag vill hellre ha en två år gammal Volvo XC90 än en helt ny Passat. Och pengarna är ungefär desamma.

– Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vilka bilmodeller som ska köpas in till företaget. Fördelen med en begagnad bil är att den är billigare för företaget. För dig som förmånsbilsförare har det däremot ingen betydelse att bilen är begagnad, bilen förmånsbeskattas som om bilen var ny.

Redan prenumerant?

Papperstidning eller digital

Digital Prenumeration

ALLT DU VILL VETA OM ALLA BILAR

Gratis första månaden - därefter 99/mån.

Ingen bindningstid.

  • Vi kör och bedömer alla bilar på svenska vägar
  • De bästa och mest detaljerade testerna av nya bilar
  • Alla nummer av e-tidningen fem år bakåt i tiden
  • Vi står på din sida – här får du hjälp inför ditt bilköp
  • Avsluta prenumerationen online när du vill

Genom att klicka på "Fortsätt" godkänner jag prenumerationsvillkoren och bekräftar att jag tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

Skapar ditt konto

Vänligen vänta medan vi skapar ditt konto

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

2 månader Premium för bara 19 kr - när du gör vårt quiz!