Utsläppen från dieselbilar fortsätter öka

Utsläppen av de hälsovådliga kväveoxiderna, NOx, har minskat kraftigt i Sverige de senaste årtiondena, men till den minskningen har inte dieselbilarna bidragit. Utsläppen från dieselbilar har nämligen ökat kraftigt under senare år.

Vill du läsa mer av vårt Premium-material?

Naturvårdsverket för årlig statistik över luftkvaliteten och utsläppen i Sverige. Denna statistik visar att utsläppen av kväveoxider, vars kemiska samlingsnamn är NOx, har minskat kraftigt sedan 1990. Mängden kväveoxider som släpps ut i vår miljö och omgivning har nämligen mer än halverats mellan 1990 och 2016, från 279 700 ton till 130 800 ton. Mellan 2015 och 2016 minskade NOx-utsläppen med knappt tre procent, från 134 400 ton.

Största källorna till utsläppen av kväveoxider är inrikes transporter, arbetsmaskiner och industrin (även den internationella sjöfarten är en stor utsläppskälla men den räknas inte in i de nationella utsläppen). Av dessa tre är transporterna den klart största utsläppskällan, nästan dubbel så stor som industrin som är näst störst (52 400 ton NOx för vägtrafiken, 28,5 ton för industrin).

Ser vi endast till vägtrafiken har denna utsläppskälla minskat kraftigt sedan 1990 och var under 2016 ungefär en tredjedel av vad den var 26 år tidigare (från 139 600 under 1990 ton till 46 300 ton 2016). Största ”boven” till utsläppen från vägtrafiken i Sverige är inte lastbilstransporterna utan biltrafiken. Under 2016 stod bilarna nämligen för lite drygt hälften, 23 700 ton, av vägtrafikens totala NOx-utsläpp. Siffran är liten i jämförelse med bilarnas utsläpp 1990 som då låg på 78 000 ton, men ändå oroväckande eftersom den inte har varit så hög sedan 2006 då bilarnas utsläpp låg på 24 700 ton.

Trenden med sjunkande NOx-utsläpp från biltrafiken bröts 2012 efter 2011 års låga nivå på 18 900 ton.

Sedan 2012 har utsläppen av kväveoxider från biltrafiken ökat, samtidigt som utsläppen från tunga lastbilar (näst största utsläppskällan inom vägtrafiken) har fortsatt att minska och låg 2016 på 12 600 ton, ungefär hälften av biltrafikens utsläpp.

Bryter vi ner statistiken ännu ett snäpp och fokuserar enbart på personbilstrafikens respektive drivmedel – bensin och diesel – ser vi att bensinbilarna har stått för en avsevärd minskning av utsläppen sedan 1990. Då släppte de svenska bensinbilarna ut 72 200 ton kväveoxider medan dieselbilarna släppte ut 2 000 ton kväveoxider.

Sedan dess har bensinbilarna ständigt förbättrat sig, bortsett från ett par avvikande år, och var 2016 nere på 4 500 ton kväveoxider.

Dieselbilarnas resa har inte varit lika munter. Från att ha legat på en mer eller mindre konstant låg nivå under 1990-talet började dieselbilarnas NOx-utsläpp under slutet av nämnda årtionde att öka, men i ganska liten omfattning. Ytterligare knappt tio år senare började ökningen accelerera i allt högre takt, i samband med att dieselbilarna blev allt mer populära. Då utgjorde dieselbilarna fortfarande en liten del av den svenska nybilsförsäljningen, exempelvis skrev vi i september 2007 att andelen dieselbilar i svensk nybilsförsäljning låg på 34 procent. Fem år senare var den andelen nästan dubbelt så stor, närmare 68 procent.

Denna ökade popularitet av dieselbilar syns tydligt i Naturvårdsverkets statistik. 2011 släppte dieselbilarna i Sverige ut 10 100 ton kväveoxider, nästan tre gånger mer än bara fem år tidigare. Ökningen har därefter fortsatt och 2016 var NOx-utsläppen från dieselbilarna uppe i 19 000 ton, alltså mer än fyra gånger högre än bensinbilarnas 4 500 ton samma år.

Sammantaget har utsläppen från personbilar ökat med 25 procent mellan 2011 och 2016, men som ovan nämnt är det inte bensinbilarna som är bidragande till ökningen utan dieselbilarna. Bensinbilarna har under perioden näst intill halverat sina utsläpp av kväveoxider medan dieselbilarnas utsläpp nästan har fördubblats, och detta trots att dieselbilar som typgodkänts den 1 september 2014 eller senare måste vara Euro 6-klassificerade vilket innebär NOx-utsläpp om högst 80 milligram per kilometer. Bilar typgodkända innan nämnda datum lyder under den gamla Euro 5-certifieringen som tillät högst 180 milligram kväveoxider per kilometer.

Dieselbilarna släppte 2016 ut nästan 51 procent mer kväveoxider än den tunga lastbilstrafiken.

Varje år beräknas 5 500 personer i Sverige dö i förtid på grund av luftföroreningar. Just förtidsdöd på grund av dålig luftkvalitet är världens vanligaste dödsorsak och är därför högt prioriterat i FN:s arbete för en renare värld.

– Överallt i Europa tas nu krafttag för att vända utvecklingen med höga halter av luftföroreningar från dieselbilar. De nya reglerna om miljözoner i städerna som regeringen har flaggat för behövs för att klara luftkvaliteten i flera städer, säger Leif Holmberg, chef för Luftenheten på Naturvårdsverket, och fortsätter:

– De utsläppssiffror som Naturvårdsverket publicerar i dag visar också på behov av kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av partiklar från vedeldning och från vägslitage orsakade av dubbdäck.

Naturvårdsverket menar att riksdagens klubbade miljökvalitetsmål ”Frisk luft” blir, baserat på den statistik som finns tillhands, svårt att nå.

Redan prenumerant?

Papperstidning eller digital

Digital prenumeration

Allt du vill veta om alla bilar

Gratis första månaden - därefter 99 kr/månad

  • Flest och mest omfattande tester av nya bilar
  • Alla nummer av e-tidningen
  • Nyheter, provkörningar och fakta inför ditt bilköp
  • Avsluta prenumerationen online när du vill

Genom att klicka på "Fortsätt" godkänner jag prenumerationsvillkoren och bekräftar att jag tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

Skapar ditt konto

Vänligen vänta medan vi skapar ditt konto

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Black Friday-erbjudande: 3 månader Premium för 0 kr