091117-vägverket kritik

Vägverket kritiseras – fel vägar lagas till för mycket pengar

Riksrevisionen anser att Vägverket måste skärpa sig efter att ha granskat den statliga myndighetens beslutsunderlag som ligger till grund för vägunderhållet ute i landet. Underlaget är helt enkelt för otillförlitligt och dåligt. Även regeringen får sig en liten känga av Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat Vägverkets arbete och dragit slutsatsen att det finns risk att skattemedel för vägunderhåll inte investeras där de bäst behövs.

I granskningen har man synat Vägverkets beslutsunderlag för underhåll av statliga vägar och kommit fram till att Vägverket saknar utvecklade system för att värdera underhållsbrister, prioritera objekt, följa upp och välja åtgärdsstrategi för underhåll av vägarna. Detta leder i sin tur till att regeringen får bristfälliga underlag om kostnader för vägunderhåll av Vägverket.

På ren och skär svenska kan det betyda att Vägverket investerar miljardbelopp på fel ställen.

– Vår granskning visar att Vägverket har ett system som inte ger ett tillförlitligt underlag för att styra underhållet av vägnätet. Det rör sig om mycket pengar – 3 miljarder kronor om året. Som det fungerar nu så finns det risk för att pengarna inte satsas där de gör störst nytta för framkomligheten på vägarna och för trafiksäkerheten, säger Eva Lindström, riksrevisor och ansvarig för granskningen.

Eva Lindström, riksrevisor

Varje år satsar åtta miljarder kronor på de statliga vägarnas drift och underhåll. Lika många miljarder satsar på att bygga nya vägar. Av de åtta miljarder som går till drift och underhåll av befintliga vägar går tre miljarder (summan som Eva Lindström nämner ovan) till underhåll av de belagda vägarna. Men de tre miljarderna är långt ifrån tillräckliga enligt Vägverket. Underhållet av vägnätet är eftersatt och det behövs 20 miljarder för att få alla vägar i gott skick igen. Men summan går varken att styrka eller avfärda slår Riksrevisionen fast i sin granskningsrapport med stöd av den information som Vägverket bygger sin bedömning på.

– Vi tar till oss den här kritiken. Vi har inte system som kan göra alla beräkningar, säger Lennart Kallander, avdelningschef på Vägverket, till TT.

Lennart Kallander poängterar att den kompetens och det kunnande som Vägverkets personal runt om i landet besitter också är viktig när underhållsbehovet beräknas och fastställs.

Det håller dock inte Riksrevisionen med om.

– Olika projektledare gör olika bedömningar av kostnaden för underhållet av samma typ av väg. Granskningen visar att det kan skilja hundra procent mellan två personers bedömningar av kostnaden för vägunderhållet – 45 miljoner sa den ena och 90 miljoner beräknade den andre, berättar Eva Lindström.

Vägverket fördelar resurserna centralt till sin regionala inrättningar utifrån ett antal kriterier. Men Riksrevisionen menar att det saknas gemensamma riktlinjer för hur arbetet sedan ska prioriteras och utformas för att bli effektivt. Myndighetens regionala organisation fördelar underhållsmedel utifrån olika utgångspunkter och i regel avgör enskilda projektledares uppfattningar prioriteringen av insatser. Enligt Riksrevisionen innebär den svaga styrningen att Vägverket inte säkerställer en effektiv underhållsverksamhet.

Vägverket håller inte med Riksrevisionen på denna punkt och menar att de inte kan ha tittat hur landets vägar ser ut i verkligheten.

– Våra mätningar visar att standarden på de mest trafikerade vägarna blivit bättre. Det har även skett en utjämning av standarden på jämförbara vägar runt om i landet, konstaterar Lennart Kallander på Vägverket.

Riksrevisionen ger också en liten känga till regeringen för passivitet vid styrningen av Vägverket. Efter den förra planeringsomgångens underlag underkändes ställde regeringen krav på förbättringar. Men regeringen har inte följt upp hur Vägverket har handlat i frågan.

– Det är viktigt att det finns ett fullgott beslutsunderlag när det gäller så omfattande investeringar som vägunderhåll, säger riksrevisor Eva Lindström.  

Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Testa Teknikens Världs digitala prenumeration – få Expressen Premium på köpet