100304-magnetfält hybrid Foto: David Lilja

Låga magnetfält i elhybrider

Batteridrivna Toyota Prius och Honda Insight har inte högre nivåer av magnetfält än vanliga bilar. Det visar mätningar som Teknikens Värld gjort i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten.

Mätningarna gjordes på tre hybridbilar och två dieselbilar. Varje bil mättes på fyra punkter i hastigheter mellan 30-110 km/h, i konstantfart samt under acceleration. I höger framsäte mättes även magnetfält under tomgång.

 I Honda Insight utsätts föraren för en strålning på upp till 0,7 mikrotesla (µT), i Honda Civic Hybrid och Toyota Prius är nivån 0,5. Motsvarande siffror för BMW 520d Touring är 1,6 och för Volvo S80 D5 0,4 µT.

 Magnetfälten i de fem bilarna ligger långt under de referensvärden som utgör maxnivåerna för allmänheten. Styrkan är några enstaka procent av referensvärdet. Medelvärdena motsvarar mindre än en hundradel av det rekommenderade maxvärdet för allmänheten.

 – De här resultaten visar att det inte finns några risker med att köra eller åka bil utifrån strålningssynpunkt, säger Jimmy Estenberg, utredare på avdelningen för strålskydd på Strålsäkerhetsmyndigheten.

 Det mest intressanta, och något förvånande, med mätningarna är att elhybriderna inte verkar ha högre nivåer av lågfrekventa magnetfält än andra bilar. Värdena är långt under de gränsvärden som gäller för allmänheten.

 – Mätresultaten visar tydligt att tillverkarna av hybrider har ansträngt sig för att hålla nere magnetfälten, säger Jimmy Estenberg.

 Det enskilt högsta värdet, 3,4 µT, mättes i BMW på höger sida i baksätet.

 Syftet har dock inte varit att hitta det högsta värdet utan att få en generell bild av magnetfältsnivåerna och då är medelvärdena mer rättvisande.

 Generellt sett är nivåerna något högre i baksätet jämfört med i framsätet på grund av att man sitter närmare hjulhusen. De roterande däcken är den enskilt största källan till magnetfält i bilen. Om man räknar bort dessa är skillnaderna bilarna emellan mycket små.

 En annan orsak är närheten till batteriet, som på BMW sitter monterat i bagageutrymmet. Växlande magnetfält uppkommer även om batteriet i huvudsak ger likström.

 Under mätningarna var bilstereon och de elektriska sätesvärmarna avstängda, AC-anläggningen var igång och temperaturen hade ställts in på 20 grader. 

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

Läs Premium i 2 månader för endast 19 kr här!