Foto: VTI & Shutterstock

Regeringen föreslår skattelättnader för arbetsresor

Det befintliga regelverket för att få skatteavdrag för resor till och från arbetet föreslås nu göras om. Regeringen vill att reglerna förenklas och att de blir avståndsbaserade och färdmedelsneutrala.

Regeringen har skickat ur en promemoria på remiss gällande reglerna för skattereduktion av arbetsresor. Med förslaget ska fler pendlare få skattelättnad jämfört med dagens reseavdrag och beräkningen ska bli enklare.

Förslaget innebär en omfördelning av resurser från personer som bor i storstäder till de som bor i övriga delar landet.

– Vi vill att fler ska kunna ta del av subventionen för arbetsresor. Med vårt förslag får också butiksbiträdet som bor i Sävar och tar bussen till Umeå eller undersköterskan som tar pendeltåget från Nynäshamn till Södersjukhuset en skattereduktion, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen (MP).

Regeringen föreslår i förslaget att dagens reseavdrag ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Den nya modellen ska beräkna storleken på reduktionen med avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Färdmedel och kostnaderna för resorna ska inte ha någon betydelse.

– Det nuvarande reseavdraget är krångligt och omodernt och ger upphov till mycket fel. Tanken med det nya förslaget är att enbart antalet resor behöver deklareras. Det innebär så klart en kraftig förenkling, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S).

Det föreslås däremot att man ska ha rätt till skattereduktion enbart baserat på avståndet, men att gränsen föreslås vara olika beroende på var i landet man bor. Syftet är att spegla tillgången till kollektivtrafik schablonmässigt.

Finansdepartementet räknar med att runt 1 160 000 personer kommer kunna få skattereduktionen 2023. Det är cirka 260 000 fler personer jämfört med dagens avdrag. De som gynnas mest är de som reser till arbetet relativt billigt, till exempel genom samåkning. Man bedömer att förändringarna kan leda till att vissa börjar åka kollektivt i stället för med bil, vilket anses minska utsläppen.

– Syftet med förslaget är att skattelättnaden på ett bättre sätt ska gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera, säger Åsa Lindhagen.

Det nya förslaget innebär också att skattelättnaden kommer bli oberoende av inkomst och marginalskatt, vilket regeringen menar är mer rättvist. För att ha rätt till skattelättnad krävs att man har minst 30 resdagar per år och skattereduktionen beräknas utifrån det verkliga antalet resdagar under året, dock högst 210 dagar.

Flera utredningar har under de senaste åren föreslagit att reseavdraget ska ses över. Dagens system är krångligt och reseavdraget är ett av de avdrag som ger upphov till flest fel i inkomstdeklarationen. Enligt Skatteverket uppgick felen till 1,8 miljarder kronor varje år mellan 2014 och 2016.

Aktuellt just nu

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

4 nr av Teknikens Värld + powerbank för endast 129 kr. Köp nu!