Rattfyllerister kan få bilen beslagtagen

En eventuell skärpning av lagen från och med 2014 medför att rattfyllerister och olovliga bilförare som åkt fast tre gånger får bilen beslagtagen.

Var femte person som döms för rattfyllerist återfaller inom tre år. Varannan person som kör olovligt återfaller inom samma tidsram. Det betyder att av förra årets 30 000 dömda rattfyllerister kommer 6 000 att återfalla inom de närmaste två åren (om de inte redan har gjort det) och av de 35 000 som åkte fast för olovlig körning kommer 17 500 att göra det igen.

Nu vill man hitta ett sätt att inskränka rätten att köra bil för alla de som återfaller för rattfylla eller olovlig körning. Därför har man tillsatt en statlig utredning som nu kommit fram till en skärpning av befintlig lagstiftning. Förslaget de kommit fram till har överlämnats till justitieminister Beatrice Ask.
Förslaget innebär att det ska bli lagligt att beslagta bilar från dem som återfaller inom ramen för rattfylleri eller olovlig körning tre gånger inom en sexårsperiod. På så vis kan man förebygga trafikbrott.

Redan i dag kan bilar beslagtas men då krävs ett beslut från domstol. Detta system används sällan enligt utredaren Niklas Wågnert som TT har varit i kontakt med.
Ett problem har ansetts vara att det är svårt att utreda vem bilen står på. Att rattfyllerister kör andras bilar tillhör inte ovanligheterna.

Beatrice Ask har inte tagit ställning till utredningens förslag men tror att fler förverkande av fordon (den korrekta juridiska termen som betyder att förlora rätten till sitt fordon) skulle kunna leda till minskat antal trafikbrott.

En skärpning av lagen är möjlig först 2014.

Visa kommentarer
NUVARANDE Rattfyllerister kan få bilen beslagtagen
NÄSTA ZF:s vd: Nio växlar är gränsen