Många företag är mer eller mindre beroende av Volkswagens breda modellflora, men skandalen med höga utsläpp från dieselmotorer sätter vissa krokben. Skanska har beslutat att stoppa inköpen av VW-bilar.

Skanska, den svenska multinationella byggkoncernen, har infört köpstopp på Volkswagen-bilar. Det rapporterar Aftonbladet Bil i dag. Anledningen är den stora utsläppsskandal som avslöjades i september. Redan en dryg vecka efter Volkswagens erkännande satte sig beslutsfattare på Skanska ned för att diskutera företagets fordonsstrategi framöver, något som alltså innebär stopp för Volkswagen-bilar tills vidare.

Endast ett fåtal bilar med Euro 6-certifierade dieselmotorer har levererats till Skanska sedan dess.

Skanskas bilpark i Sverige består av omkring 2 000 bilar varav cirka 900 är av märket Volkswagen. Varje år köper Skanska omkring 150 nya bilar av Volkswagen.

Visa kommentarer