Nu märks Sveriges farligaste vägar ut genom att Motormännen placerar milstolpar längs olycksdrabbade vägar, 36 stycken längs de farligaste vägarna i landet. Milstolparna är en del av trafiksäkerhetskampanjen för fler säkra vägar och visar antalet skadade och dödade på den aktuella vägsträckan.

Motormännen genomför just nu en trafiksäkerhetskampanj där de vill påvisa att det behövs större satsningar på våra vägar, speciellt de som är av undermålig kvalitet sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Därför har de nu placerat ut milstolpar som ska upplysa trafikanterna om att vägsträckan är farlig och hur många som har förolyckats på den.
– Farliga vägar är den enskilt största orsaken till dödsolyckor i trafiken. Med dessa milstolpar vill vi varna trafikanterna för att vägen inte håller tillräckligt hög trafiksäkerhetsstandard. På de här vägarna leder en olycka till betydligt allvarligare skador än de vägar som har mitträcke, sidoräcken och säkra korsningar. Det säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Motormännen vill få de styrande politikerna att ta sitt ansvar och visa att de menar allvar med Nollvisionen. Kampanjen görs också med respekt för alla de som fallit offer för farliga vägar, och i syfte att förhindra att fler ska drabbas av samma lidande.
– Vi har valt ut de mest trafikerade vägarna som samtidigt har lägst skydd enligt EuroRAP (läs mer om detta nedan). Vi har också undersökt hur många som har skadats och omkommit på vägarna de tre senaste åren. De vägar vi har kontrollerat är Europavägar, riksvägar samt större länsvägar. Vi har sedan sammanställt det till Sveriges farligaste vägar, nationellt, samt länsvis, säger Niklas Stavegård.

I en av Folksam nyligen genomförd studie av samtliga dödsolyckor med personbil konstaterades att en tredjedel (33 procent) av samtliga olyckor beror på att vägen inte var tillräckligt säker. Enbart var femte (19 procent) berodde på att föraren gjort fel. Var åttonde (12 procent) beror på fordonet. Resten (37 procent) är en kombination av dessa tre (förare/fordon/väg).
– När trafiksäkerhet diskuteras ligger oftast huvudfokus på åtgärder för att få fler att använda bälte, köra nyktra och hålla hastighetsgränserna. Oftast glöms det bort att vägen också måste vara säker. Det spelar ingen roll om förarna kör en säker bil, är nykter, använder bilbälte och håller hastighetsgränserna om vägen inte skyddar, säger Niklas Stavegård.
– Närmare hälften av de mest trafikerade vägarna i Sverige ger inte tillräckligt skydd vid en trafikolycka. Om politikerna menar allvar med Nollvisionen måste de satsa mer på säkra vägar och inte på informationskampanjer som är billiga men inte effektiva, säger Niklas Stavegård.

EuroRAP
Syftet med EuroRAP (European Road Assessment Programme) är att identifiera större säkerhetsbrister som relativt snabbt och enkelt är möjliga att åtgärda. Vägarna delas in i fyra klasser, från fyra stjärnor ner till en stjärna. En fyrstjärnig väg är säker för de vanligaste typerna av olyckor. Vägar som får en eller två stjärnor i betyg är säkerhetsmässigt underkända, där olyckor får svåra konsekvenser. Studier från Karolinska institutet visar att låg vägsäkerhetsstandard är den enskilt största orsaken till dödsolyckor med personbil.

Listan nedan visar de 100 svenska vägar med lägst skydd. För fler listor (även länsvis) hänvisas du till de nedladdningsbara dokumenten längre ned.

Sveriges farligaste vägar
# Län Vägnr D1 S2 T3 Betyg4
1 Västerbotten E45 2 7 9 2,0
2 Kronoberg 27 0 2 2 2,0
3 Norrbotten E10 7 28 35 2,1
4 Norrbotten 97 1 20 21 2,1
5 Dalarna 71 4 14 18 2,1
6 Västra Götaland 156 4 12 16 2,1
7 Västra Götaland 166 2 5 7 2,1
8 Västerbotten 95 0 5 5 2,1
9 Västernorrland E14 2 38 40 2,2
10 Västerbotten E12 6 23 29 2,2
11 Jämtland E45 6 20 26 2,2
12 Jönköping 26 6 20 26 2,2
13 Kalmar 136 6 13 19 2,2
14 Norrbotten 94 0 14 14 2,2
15 Norrbotten E45 2 10 12 2,2
16 Kalmar 33 3 7 10 2,2
17 Kalmar 34 0 10 10 2,2
18 Gävleborg 56 1 7 8 2,2
19 Uppsala 56 0 5 5 2,2
20 Skåne 13 5 36 41 2,3
21 Kronoberg 23 12 20 32 2,3
22 Kronoberg 30 1 12 13 2,3
23 Blekinge 27 3 9 12 2,3
24 Södermanland 56 0 12 12 2,3
25 Uppsala 70 4 4 8 2,3
26 Halland 26 0 8 8 2,3
27 Västmanland 56 1 22 23 2,4
28 Västra Götaland 49 7 14 21 2,4
29 Gotland 140 1 14 15 2,4
30 Jönköping 33 1 12 13 2,4
31 Dalarna E45 1 11 12 2,4
32 Västmanland 70 2 8 10 2,4
33 Kalmar 25 1 9 10 2,4
34 Västerbotten 363 0 9 9 2,4
35 Stockholm 269 3 5 8 2,4
36 Värmland 26 2 4 6 2,4
37 Dalarna 66 3 2 5 2,4
38 Västra Götaland 46 0 0 0 2,4
39 Västra Götaland 41 5 14 19 2,5
40 Gävleborg 84 8 8 16 2,5
41 Gotland 142 0 7 7 2,5
42 Östergötland 34 0 6 6 2,5
43 Västra Götaland E45 14 84 98 2,6
44 Dalarna 70 9 74 83 2,6
45 Norrbotten E4 6 28 34 2,6
46 Värmland E45 6 25 31 2,6
47 Jämtland E14 5 20 25 2,6
48 Gävleborg 83 9 14 23 2,6
49 Västra Götaland 172 1 15 16 2,6
50 Gotland 631 0 9 9 2,6
51 Västra Götaland 190 1 7 8 2,6
52 Gotland 143 0 8 8 2,6
53 Gotland 148 0 6 6 2,6
54 Gävleborg 301 0 3 3 2,6
55 Västernorrland 90 4 22 26 2,7
56 Jönköping 31 1 11 12 2,7
57 Östergötland 636 0 4 4 2,7
58 Västra Götaland 184 0 1 1 2,7
59 Örebro 50 5 19 24 2,8
60 Västra Götaland 44 4 19 23 2,8
61 Kronoberg 25 4 11 15 2,8
62 Stockholm 76 2 11 13 2,8
63 Jönköping 27 2 10 12 2,8
64 Östergötland 32 4 7 11 2,8
65 Halland 25 2 8 10 2,8
66 Västra Götaland 47 2 8 10 2,8
67 Västernorrland 87 0 8 8 2,8
68 Västernorrland 622 0 8 8 2,8
69 Jönköping 47 0 6 6 2,8
70 Jönköping 195 2 3 5 2,8
71 Västra Götaland 26 4 15 19 2,9
72 Västernorrland E4 15 141 156 3,0
73 Västerbotten E4 8 47 55 3,0
74 Skåne 23 3 19 22 3,0
75 Östergötland 50 4 18 22 3,0
76 Stockholm 274 1 12 13 3,0
77 Östergötland 36 0 8 8 3,0
78 Dalarna 247 1 4 5 3,0
79 Stockholm 264 0 3 3 3,0
80 Jönköping 40 0 2 2 3,0
81 Stockholm 859 0 2 2 3,0
82 Värmland 172 0 0 0 3,0
83 Västra Götaland E20 18 65 83 3,1
84 Gävleborg 80 1 17 18 3,1
85 Gävleborg 583 1 7 8 3,1
86 Stockholm 57 1 6 7 3,1
87 Stockholm 273 1 5 6 3,1
88 Dalarna 80 1 5 6 3,1
89 Östergötland 35 1 4 5 3,1
90 Värmland E18 10 39 49 3,2
91 Kalmar E22 8 36 44 3,2
92 Dalarna 50 2 18 20 3,2
93 Västra Götaland 40 2 18 20 3,2
94 Stockholm 259 5 12 17 3,2
95 Gävleborg 50 1 11 12 3,2
96 Östergötland 51 2 6 8 3,2
97 Stockholm 267 0 3 3 3,2
98 Västra Götaland E6 17 92 109 3,3
99 Skåne E22 4 56 60 3,3
100 Blekinge E22 5 18 23 3,3
 
1) Totalt antal dödade på vägen
2) Totalt antal skadade på vägen
3) Totalt antal dödade och skadade på vägen
4) Betyg enligt EuroRAP

Listor över Sveriges farligaste vägar

Visa kommentarer
NUVARANDE Sveriges farligaste vägar – nu märks de ut
NÄSTA Suzuki Alto misslyckades i Euro NCAP medan fem andra fick toppbetyg