Miljö och teknik
Chevrolet Bolt klarar 40 mil i oberoende test