Motorsport
Toyota GT 86 CS-V3 – kul banbil för liten peng