Miljö och teknik
Förarlös lastbil får tillstånd att köra på allmän väg i Sverige