Miljö och teknik
Spillfri mugghållare i bilen ser ut att förbli en dröm