Tjänstebil och förmånsbil
Skanska köper inte längre Volkswagen
Konsument
Olika kunder – olika pris på bil