Elbil och laddhybrid
Volvo köper del av specialistföretag inom elbilsladdning