Övrigt
Spela Tetris på färddatordisplayen i ryska transportbilen