Övrigt
Körkort på väg att försvinna som id-handling
Övrigt
Körkort inte säkert som id-handling