Konsument
Så mycket kostade bensinen 1950-2018 i dagens penningvärde