Experterna svarar
Låg inlösensumma från försäkringsbolaget