Bilbranschen
Mazda har nu byggt 50 miljoner fordon