Krönika
Förslaget om kilometerskatt inte jämlikt
Bil och trafik
Kilometerskatt – så hög blir den enligt förslag
Bil och trafik
”Bilpolitik kan inte utgå från Södermalm i Stockholm”
Bil och trafik
Kilometerskatt i Sverige högst sannolik
Bil och trafik
Nu kommer elbilarna – kilometerskatt utreds