Konsument
Svensk Fordonsgaranti stoppas av domstol
Konsument
Konsumentombudsmannen stämmer Svensk Fordonsgaranti