Tjänstebil och förmånsbil
Skanska köper inte längre Volkswagen