Bilbranschen
Mercedes-modeller nära att förbjudas i EU