Elbil och laddhybrid
Batteritillverkningen tar fart men återvinningen haltar
Miljö och teknik
Flaskhals för tyska biltillverkare som elektrifierar
Miljö och teknik
Enorm litiumfyndighet funnen i Tyskland