Konsument
Märkliga saker människor har med till provkörning av ny bil
Övrigt
En orm i bilen blir du inte av med så lätt!