Experterna svarar
På- och avstigning i farten är ju farligt