Foto: Patrik Lindgren
Provkörning
Provkörning av Niu M1 Pro
Foto: Glenn Lindberg
Provkörning
Provkörning av Vessla 45 km/h