Övrigt
Fartyg med tusentals bilar driver omkring på Stilla havet