Tjänstebil och förmånsbil
Skoda lanserar tjänstecykel – ett alternativ till tjänstebilen