Bil och trafik
Kilometerskatt i Sverige högst sannolik
Bil och trafik
Vägslitageskatt på lastbilar kan införas