Foto: Patrik Lindgren

Storleken på vinterdäck – spelar den någon roll?

Större och större hjul är trenden sedan länge under sommarsäsongen och sedan en tid tillbaka även vanligt förekommande på vintern. Men exakt hur förändras vintergreppet med olika hjulstorlek och däckprofil? Vi testar!

Vill du läsa mer av vårt Premium-material?

Vad blir egentligen skillnaden om man går upp från 16-tums vinterdäck till 17- eller 18-tum på samma bil? Att däcket blir bredare och däcksidan lägre står bortom allt tvivel, men hur påverkas bilens uppträdande och däckens prestanda?

Den frågan har vi ställt oss allt oftare under de senaste åren, helt enkelt för att vi i vårt biltestande väldigt ofta stöter på, och även drabbas, av vinterdäck i ”sommardimensioner”.

Därför frågar vi oss hur stor skillnad det egentligen är mellan marknadens vanligaste vinterdimension 205/55 R16 och de två stegen upp – 225/45 R17 och 225/40 R18. Vi valde just de här dimensionerna för att de har samma rullomkrets som 205/55 16 och därmed samma dubbantal, 190 dubbar per däck. Dessutom går de i 99 fall av 100 att monteras på samma bil – samt att hastighetsmätaren fortfarande visar rätt.

Vi valde Nokians dubbdäck Hakkapeliitta 8, en däckmodell som finns i alla tre dimensionerna. Alla tre däcken har testats under samma perioder som vid vårt stora vinterdäcktest 2015 och resultaten är högst intressanta.

För vad tror du? Blir det bättre och bättre med större hjul, eller blir det sämre och sämre? Oavsett vad du tror så kan du lägga det åt sidan – för här kommer svaren.

Bilen blir snyggare med större hjul, det tycker i alla fall vi. Men blir den bättre? Foto: Patrik Lindgren

Rond 1: Komfort

Ju lägre profil, desto sämre komfort. Kan man alltid säga så? Tja, vi kanske inte ska ta gift på det – men hittills har det alltid varit så. Det som är intressant i det här testet är att skillnaderna mellan 16 och 17 är i stort sett obefintliga – i alla fall totalt sett. 16 klarar vägens ojämnheter lite bättre medan 17 ger föraren en bättre styrrespons utan att däcket gör bilen riktningsinstabil. Ljudnivåerna är i stort sett desamma, det slår aningen högre i 17 över de större ojämnheterna. Men i övrigt inga större skillnader.

För 18 blir det mesta ett snäpp sämre, det enda som klarar sig bra är styrresponsen. På den punkten är 18 fullt i klass med 17 och därmed bättre än 16.

Att ersätta två tum gummi (från 16 till 18 tum hög fälg) med metall och ändå lyckas behålla stötkomforten – det går inte. Med så låg profil blir färden stötigare och stora ojämnheter slår betydligt hårdare i bilen med 18-tummarna monterade. Ljudnivån blir aningen högre ännu en gång och alla ojämnheter märks och hörs mer inne i bilen.

En negativ detalj som många vinter­däck ofta uppvisar är bristen på stabilitet, att den mjukare konstruktionen gör att bilen bitvis känns som att ”hela havet stormar”. Men i det här fallet så förlorar man mer på bristande komfort i övrigt än vad man vinner på den något skarpare styrningen och ett generellt fastare uppträdande.

Rondvinnare: 16 och 17 tum.

Rond 2: Vattenplaning

Vid vattenplaningstesterna är den minsta dimensionen bäst. Ännu en gång är inte skillnaden avsevärd, eller ens stor, men den finns där. Exakt varför det blir så är svårt att säga, men bara det faktum att däcken i fråga tar större markyta i anspråk, de är ju 20 milimeter bredare, spelar naturligtvis in. Då vi redan vet att gummiblandningen hos 17- och 18-tumsdäcken är hårdare så vet vi att det borde hjälpa dem i det här testet. Men den ökade bredden äter tydligen upp det så det räcker inte för att rå på 16.

Testet körs på en raksträcka med kontrollerad väta, vattendjupet är konstant nio millimeter och bilen är spårbunden för att förutsättningarna i underlaget inte ska skifta. Mätvärdena registreras under acceleration och vattenplaningen inträffar när drivhjulsgreppet går förlorat. Mätningen avbryts när de spinnande hjulen roterar 15 procent snabbare än bilens faktiska hastighet.

Rondvinnare: 16 tum.

Maxhastighet

16” 59,3 km/h

17” 56,3 km/h

18” 56,0 km/h

Rond 3: Älgtest

Vid älgtestet på torrt är det inget snack om saken. Nu får de bredare däcken nytta av sitt hårdare mönstergummi och sin bredare slitbana, prestandaskillnaden gentemot 16-tummarna är relativt stor. 18-tummarna erbjuder bäst styrning och bäst balans mellan fram- och bakvagn. Resultaten som presenteras är snittvärden av flera repetitioner, vilket gäller för alla delar av testet.

Rondvinnare: 18 tum.

Maxhastighet

16” 66 km/h

17” 69 km/h

18” 69 km/h

Rond 4: Bromsegenskaper

Ett bredare däck borde bromsa bättre, med tanke på att mer gummi ligger an mot underlaget och på så sätt kan bygga upp mer bromskraft. Och om det hade handlat om sommardäck av samma typ på torr eller våt asfalt hade resultaten troligtvis blivit så. Men nu kör vi på vintern och då kan vad som helst hända.

På torr väg visar sig 17-tumsdäcken bromsa bäst, 18-tummarna är något sämre och 16-tumshjulen hamnar en bit efter. Skillnaderna är inte enorma, men de finns där.

På vått kastas resultaten om, 16 blir bäst om än bara marginellt bättre än 18 och 17 är sämst. Återigen, skillnaderna är inte enorma men de finns där. Kanske är det så att slitbanans mjukare mönstergummi fungerar bättre vid våtbroms?

På vinterväg har 16-tumshjulet ett övertag, i alla fall på is. Alla däcken har ju samma antal dubbar, 190 stycken per däck. Trots att det har smalare slitbana (205 mm mot 225 mm) och därmed mindre anläggningsyta mot underlaget. På snö är skillnaderna obefintliga eller väldigt små mellan de tre däcken.

Intressant är att de bägge större dimensionerna presterar näst intill exakt samma resultat på både is och snö, vilket till stor del följer beteendemönstret från vägegenskapstesterna på samma underlag.

Anledningen till att vi väljer att bromsa från olika hastigheter är att det har visat sig att resultaten på is och snö från 20-0 respektive 40-0 km/h ger rättvisande resultat samtidigt som repeterbarheten behålls. Att bromsa från 80 eller 100 km/h på is skulle även innebära ett stort praktiskt bekymmer – banorna skulle inte räcka till.

Våtbanan som vi använder är dessvärre inte längre än att vi kan bromsa från just 80 km/h. Just därför väljer vi att bromsa från 80 km/h även vid test på torrt för att se hur mycket bromssträckan växer när vi byter underlag, men behåller hastigheten. Resultaten som presenteras är snittvärden av flera repetitioner.

Rondvinnare: 16 tum.

Bromssträcka

Is, 20-0 km/h

16” 6,9 m

17” 7,4 m

18” 7,4 m

Snö, 40-0 km/h

16” 13,8 m

17” 13,8 m

18” 13,9 m

Vått, 80-0 km/h

16” 39,87 m

17” 41,23 m

18” 40,09 m

Torrt, 80-0 km/h

16” 30,74 m

17” 29,32 m

18” 29,66 m

Hur mycket vi än ­försöker så går 16-tumshjulen ­snabbast runt snöbanan. Foto: Patrik Lindgren

Rond 5: Vägegenskaper

Vår uppfattning hittills, som grundats sig på erfarenheter från biltestarverksamheten, säger att när profilen blir lägre så försvinner den flexibla grepputvecklingen i vinterdäcken. Låt mig förklara.

På vinterväglag är friktionen så otroligt mycket lägre än på våta och torra vägar. För att lyckas bygga ett bra grepp där krävs mjukare gummiblandningar och som i det här fallet även dubbar. Men det kräver även en däcksida som kan hjälpa slitbanans gummi att behålla sitt grepp. Med lägre profil så minskar man däcksidan och därmed flexibiliteten i däcket och mönstergummit får inte den hjälp av stommen som det behöver.

Med 16-tumshjulet får vi ett riktigt bra vintergrepp som, när vi når gränsen för vad däcket klarar, succesivt går förlorat. Här finns en bred marginal tack vare att den något högre däcksidan hjälper det mjuka mönstergummit och dubben att behålla greppet. På både snö- och isbanorna uppträder däcket synnerligen bra med mycket grepp och en säker känsla. Bakvagnen sladdar inte ut i onödan, i stället understyr däcket när det pressas för hårt. Tryggt och säkert, lätthanterligt.

Både 17 och 18-tumshjulen tappar i prestanda precis som vi trodde gentemot 16-tumshjulet. Varvtiderna skiljer inte så mycket, men de skiljer.

Tydligt för de bägge större dimensionerna är att greppnivån vid acceleration är sämre. Styrresponsen är inte lika bra och vi får vrida mer på ratten för att bilen ska följa vårt valda spår. Reaktionerna känns inte lika precisa och 18-tumshjulet växlar mellan under- och överstyrning – med andra ord blir det mer sladdbenäget och oroligt.

När vi mäter gummits hårdhet så visar sig 16-tumshjulet ha ett mjukare mönstergummi än de bägge större dimensionerna. Dubbutsticket vid testet var ungefär lika mellan 16 och 18, medan 17 hade en tiondels millimeter längre utstick.

På våta vägar presterar de tre däcken likvärdiga tider runt banan, men det skiljer en aning mellan däcken i hur de upplevs. Minsta dimensionen har sämst styrrespons vilket gör att däcket klarar av att balansera krafterna som byggs upp (eller inte byggs upp!) i kurvorna. Här finns vissa sladdtendenser, vilket aldrig är bra. 17-tumshjulet erbjuder lite bättre styrkänsla utan att något annat egentligen blir sämre. För 18-tummarna blir styrningen klart bättre, men det ställer till med problem. Krafterna som byggs upp i bilen blir för stora och bakvagnsgreppet går förlorat i högre grad. Bakvagnen sladdar ut snabbare och bredare – inte bra.

Rondvinnare: 16 tum.

Varvtider

Snö

16” 1.15,55 minuter

17” 1.16,73 minuter

18” 1.16,85 minuter

Is

16” 0.58,49 minuter

17” 1.00,15 minuter

18” 1.00,64 minuter

Vått

16” 0.45,56 minuter

17” 0.45,60 minuter

18” 0.45,49 minuter

Rond 6: Bränsleförbrukning

När vi mäter rullmotstånd ute i verkligheten så visar sig 16-tumsdäcket vara mest bränslesnålt. Steget upp till tvåan, 17, är återigen inte enormt – men det skiljer en del. För att sätta in resultaten i ett större sammanhang så var 16-tums Nokian Hakkapeliitta 8 lättast rullande dubbade däck vid årets stora vinterdäcktest och det fick även toppbetyget 10. 17 skulle ha klarat sig relativt bra i konkurrensen, hamnat strax över mitten i resultatlistan och 18 på den nedre halvan. Förvisso jämfört med 16-tumshjul, men ändå. Med den låga förbrukningen som vi får fram i bränsletestet, strax under 0,5 l/mil så innebär de skillnader som vi hittar en extra drivmedelsåtgång på nästan 90 liter sett över en förmodad livslängd för däcken på 3 000 mil. Med största sannolikhet så drar din bil mer än så, varpå skillnaderna skulle växa.

För snart fem år sedan började tekniska dörrar att öppnas vilket gav oss möjligheten att testa rullmotståndet där det verkligen räknas – bakom ratten ute på vägen. Genom att koppla in oss på bilens datasystem kan vi mäta den verkliga bränsleförbrukningen och se hur långt vi kommer på en viss mängd bränsle. Mätningen utfördes på torr barmark i en kontrollerad miljö och enligt samma mönster hela tiden. Vi använder referensdäck flitigt, liksom markörer längs sträckan för att kurvradier och dylikt ska bli så lika som möjligt vid varje deltest.

Rondvinnare: 16 tum.

Bränsleförbrukning

16” 0,4564 l/mil

17” 0,4757 l/mil

18” 0,4855 l/mil

Samma rullomkrets, men betydligt lägre däcksida när man går upp i tumstorlek. Foto: Patrik Lindgren

Sammanfattning

Att rycka loss resultatet från ett av deltesterna skulle inte ge så mycket, men när vi samlar det hela så blir bilden tydligare – den minsta tumstorleken är bäst.

När det gäller grepp på vinterväglag så tycker vi även att vår tes har blivit bekräftad. Ett vinterdäck arbetar bättre med en lite högre däcksida, då finns en greppfrämjande flexibilitet som klarar av att arbeta tillsammans med mjukare gummi i slitbanan och det har man verkligen nytta av. Förvisso kan den högre däcksidan i värsta fall innebära ett svampigare uppträdande på torr och våt väg – men det beteendet är tack och lov på utdöende.

Med en lägre däcksida så blir allting hårdare och flexibiliteten försvinner.

Dessvärre hade vi inget punkteringssäkert däck med i testet, men vår erfarenhet talar sitt tydliga språk. Gör vad du kan för att undvika den typen av vinterdäck, de gör däcken ohälsosamt hårda vilket bara drabbar dig bakom ratten.

Så när allt summeras så är det bara att inse – storleken har betydelse. Av dessa tre testade däck är det klart att minsta däcket vinner.

Lyssna på vår podcast ”Har storleken på vinterdäck betydelse?”

Klicka på play nedan så får du elva minuter vinterdäck-podcast.

Vill du hellre lyssna på podden offline kan du ladda ned den här.

MISSA INTE: Vårt stora vinterdäcktest 2017/2018

Redan prenumerant?

Papperstidning eller digital

Digital Prenumeration

ALLT DU VILL VETA OM ALLA BILAR

Gratis första månaden - därefter 99/mån.

Ingen bindningstid.

  • Vi kör och bedömer alla bilar på svenska vägar
  • De bästa och mest detaljerade testerna av nya bilar
  • Alla nummer av e-tidningen fem år bakåt i tiden
  • Vi står på din sida – här får du hjälp inför ditt bilköp
  • Avsluta prenumerationen online när du vill

Genom att klicka på "Fortsätt" godkänner jag prenumerationsvillkoren och bekräftar att jag tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

Skapar ditt konto

Vänligen vänta medan vi skapar ditt konto

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

2 månader Premium för bara 19 kr - när du gör vårt quiz!