Foto: Glenn Lindberg

Provkörning av nya pansarterrängbilen Patgb 360

Ständigt pågående mobilisering och snabba omgrupperingar är a och o i stridens hetta, enligt Försvarsmaktens riktlinjer. Därför är senaste tillskottet pansarterrängbilen Patgb 360 något utöver det vanliga. Här är det högteknologi och säkert personskydd som kommer i första rummet. Hela tiden.

Vill du läsa mer av vårt Premium-material?

Säkerheten är rigorös. Månader före vår planerade provkörning har undertecknad samt fotograf Lindberg skickat in personnummer, körkort och utförlig redogörelse för uppdraget till berörda ansvariga överbefäl hos Livgardet i Kungsängen nordväst om Stockholm. Det hör liksom till när man ska komma innanför avspärrningar, bevakade bommar och tillåtas röra sig inne på militärt skyddsområde.

Väl på plats i de hangarstora garagen råder ett lugn. Gröntjänstgörande meniga har just ryckt ut och i stället står ett tiotal stora skogsgröna stålklumpar med åtta hjul vardera som slumrande urtidsdjur och vilar upp sig efter beväringarnas muck. ”Dinosaurierna” heter på svenskt militärspråk Patgb 360, förkortningen står för pansarterrängbil och sifferkombinationen kommer sig av att den stora besten har utmärkt runtomsikt. Svårt att tro när man står på det plana släta garagegolvet och blickar upp på vagnen.

Besättningen för Patgb 360 består av förare, skytt och vagnchef. Här har ”den lede fi” i rött just fångats in. Foto: Glenn Lindberg

Det var 2009 som Sverige beställde 113 fordon med en option för ytterligare lika många, men efter överklagande beslöt länsrätten att upphandlingen skulle göras om. I augusti 2010 meddelade Försvarets materielverk (FMV) att finskbyggda Patria AMV (Armored Modular Vehicle) vunnit den nya upphandlingen, framför bland annat Hägglunds elhybridmodell Alligator. I avtalet ingick en hundraprocentig industrisamverkan där Scania levererar motorer, pansarstål kommer från SSAB och skalskydd av konstruktion Åkers Krutbruk Protection AB. Beställningsvärdet var cirka tre miljarder kronor och Patgb 360 har varit aktiva i armén från 2014.

Tolfte motoriserade skyttebataljonen (12. motskbat) är förlagda i Kungsängen och organiserade som ett insatsförband, specialiserat på strid i skog och stadsmiljö. Bataljonen verkar både nationellt och internationellt. Närheten till Stockholm och den unika stadsmiljö som finns där präglar inriktningen för förbandets träning. 12. motoriserade skyttebataljonen är sedan 2016 ett nyuppsatt krigsförband. Bataljonen har sin grund i den tidigare Gardesbataljonen samt den 7:e lätta skyttebataljonen, som tidigare delats mellan Livgardet och förbandet Livregementets husarer (K3) i Karlsborg. Pansarterrängbil 360 finns förutom på Livgardet även hos 71:a motoriserade bataljonen på Södra skånska regementet, P7.

Huvuddelen av bataljonens bemanning är deltidsanställda soldater. Stabs- och understödskompaniet samt trosskompaniet består till delar av heltidsanställda soldater.

”Vapenstation 01” innebär att det går att byta typ av kulsprutor, här i kaliber 12,7 mm. Foto: Glenn Lindberg

Högsta befäl på plats denna morgon är major Worbs samt specialistofficer förvaltare Östlund som tillsammans med kapten Edlind och nyutbildade föraren Hultgren ger extra pondus åt besöket. Efternamn tillsammans med grad är alltjämt rådande kultur inom militären och min illröda testjacka gör inget för att kamouflera vem som är clownen i sällskapet. Hade ”lägre-under-menig” funnits som gradbeteckning hade jag mer än gärna betitlats med detta för en dag.

– Morgonkaffet är bland det viktigaste målet på dagen, säger kapten (Stefan) Edlind och pekar med hela handen om vilka koppar som jag och fotograf Glenn, hrm…Lindberg tilldelats. De längst ut på kanten förstås.

Efter intensiv komprimerad snabbutbildning à la korvstoppning där bakgrund, teknik, tjänstgöring och bestyckning med mera gås igenom blir vi betrodda med Patgb 360, om så bara för en stund.

Förarmiljön är full av olika funktioner och kräver inskolning. Mycket smidig att köra trots storleken. Foto: Glenn Lindberg

Ute på uppställningsplan har förare Hultgren redan låtit ”sin” Patgb 360 varmköras under vår lektionstimme. Den invid förarhytten sidomonterade 12,7-liters raka sexcylindriga Scaniadieseln låter knappt alls, en av 360:ns fördelar eftersom man då kan framrycka utan att märkas. Vagnen finns i fyra olika utföranden (så kallade varianter): Trupptransportpansarterrängbil, stridsledningspansarterrängbil, reparationspansarterrängbil och sjukvårdstransportpansarterrängbil.

Genast blir tonläget och direktkommunikationen hos Östlund, Edlind och Hultgren stramare och än mer korrekt. De går in i sina arbetsroller och förvaltare (Johan) Östlund räcker över stridshjälmen (förrådsbeteckning ”Telehjälm 9A”) i lättaste polyetenfiber. Hightech-känslan gör sig påmind direkt, min egen värnplikt som eldledningssignalist/fordonsförare på Artilleristridsskolan i Älvdalen under tidigt 1990-tal kan närmaste jämföras med soldat 113 Bom eller spjuvern 91:an Karlsson. I alla fall känns det lika länge sedan.

Kapten Edlind sänker ner den el-hydrauliska rampen bak på pansarterrängbilen 33350. I strid är detta enda dörren som ska användas, eftersom fordonet i sig blir som en skyddande barriär mot fiendelinjen.

Laser, mörkerkamera och olika optiska instrument är viktiga beståndsdelar i högteknologisk strid. Foto: Glenn Lindberg

Jag kliver in i den gröna bjässen och selar fast mig med fempunktsbälte på ett av de åtta längsgående klappsätena i ”passagerarutrymmet” bak. Här kan åtta infanterisoldater i full stridsmundering sitta redo i timmar i väntan på drabbning. Inredningen är rå och full med fästen för automatkarbiner, personlig utrustning och visuella skärmar. Runt om på karossen sitter nämligen små kameror som ger tillgång till full panoramasikt för den stridande enheten som sitter i pansarterrängbilens buk.

Givetvis finns även mörkerkameror, avståndsmätningsverktyg och andra detaljer som är belagda med sekretess. Det räcker och blir över ändå för egen del. Känslan är som att sitta i en ubåt, på landbacken. Längst fram till vänster sitter föraren i sin hyttgrop, snett bakom skytten med alla sina dator- och sikt­instrument samt till höger om denne ansvarige vagnschefen som för dagen är kapten Edlind.

Stor som en stadsbuss men smidig som en skogsjeep kombinerar Försvarets senaste fordon. Foto: Glenn Lindberg

Innan vi rullar ut för vår provkörning längs med E18, västgående riktning, upplyses jag om de nerfällbara fotstöden på motsatt sida bänkraden. En av de vanligaste och mest otäcka skadorna i strid är nämligen tryckvågen underifrån vid exempelvis landminor. Jag lyfter lite extra på mina gummidojor och tänker vilka hemska skador som sker om man inte följer alla säkerhetsföreskrifter. Östlund småler samtidigt som han stänger den stora av- och uppsittningsrampen.

De två främre axlarna samt bakaxeln har styrande funktion, alla axlar driver (8x8). Foto: Glenn Lindberg

Akterporten sluter sig med ett dovt tjoff och jag blir ensam kvar i den hårda miljön. Det enda jag ser är vagnschefen kapten Edlinds ben där han står upp i sin utkikstaklucka, förare Hultgren hör jag endast via interkom-anläggningen inbyggd i min hjälm. Att kunna kommunicera är avgörande för att kunna utföra sitt uppdrag och Edlind i luckan ger rätt sorts körorder för att Hultgren inte ska ramponera civilister och andra på vår väg ut till den breda motorvägen.

Jag beordras att stiga upp i en av de bakre luckorna och jag tackar för att slippa fortsätta sitta instängd även om jag kunde följa med på rutten genom att välja individuell kameravinkel på min egen displayskärm nere i passagerarutrymmet.

Att spana ut över takdäcket och se vagnchefen ge order är en mäktig känsla där vi far fram i 90 km/h. Lite som att stå på en stor båt i rörelse. De åtta 20 tum stora terränghjulen viner mot motorvägsasfalten och filtrerar bort eventuella vägskador. Man flyter liksom fram, känslan av fullkomlighet är nära samtidigt som vardagen flytt sin kos.

Åtta infanterister sitter väl skyddade i passagerarutrymmet. Hedberg provar sittkomforten. Foto: Glenn Lindberg

Hultgren får order om att vända, närmaste villakvarter angörs och relativt smidigt lyckas han fixa runt 30 ton pansarstålsfarkost. Nu ska terrängkapaciteten hos Patgb 360 visa sig på styva linan. In på stängslat militärt skyddsområde igen och plattan i mattan. Jag fortsätter stå upp i takluckan och båtkänslan blir än tydligare. Tillverkaren, finska Patria, utlovar att vagnen ska fixa 70 centimeter höga hinder i terrängen och kunna korsa krondiken djupare än två meter.

Förarens siktfält är minimalt. Vagnchefen ser betydligt mer från sin plats. Foto: Glenn Lindberg

FMV valde bort att beställa Patgb 360 med amfibiekunskaper, men Patria kan även leverera AMV bestyckad med propeller om så önskas. Fordonets verkliga styrka ligger i att snabbt och säkert få fotsoldater ut i strid utan att någonting offras. I samma hastighet som på motorvägen far vi fram över övningsfältet, genar över meterdjupa diken och forcerar höjder. Att det handlar om närmare 30 ton och storlek som en normal stadsbuss bekommer inte Patgb 360 ett skvatt.

– Avsittning! sprakar det till i interkom-anläggningen. Vi gör halt och jag stiger ned för bakrampen och skänker en tanke till de stridssoldater som i skarpt läge måste ut och göra sina krigsuppgifter. Hu! Själv njuter jag av sommarsolen även om regntunga moln börjar skymma himlen.

– Du kan kliva ner genom takluckan, säger kapten Edlind när det så är dags för mig att göra premiär som pansarterrängsprovryttare. Att krångla/åla sig mellan instrument, förstyvningsbalkar och annan utrustning den inre vägen överlåter jag till vältränade ynglingar som Hultgren.

Östlund, Edlind, Hedberg och Hultgren inspekterar några av de 113 stycken Patgb 360 som finns. Foto: Glenn Lindberg

Klättrar upp via det högra framhjulet och svingar mig upp på det sluttande takdäcket, ytan är belagd med grovkornig struktur som gör att friktionen för skorna är optimal. Kapten Edlind instruerar och jag följer hans order minutiöst. Ena foten där, ta tag med vänstra handen där borta, så in med andra foten och långsamt försöka knyckla sig ner i den vinylklädda förarsitsen. Väl på plats är det snudd på klaustrofobiskt, Edlind berättar att jag får köra med de uppfällningsbara övningsrutorna på plats som ändå ger hyfsat närsikt, siktgluggen som används i skarpt läge gör att man famlar i blindo. Då är man glad för alla 360-kameror som kan visa vägen.

Hytten placerad fram till vänster är ett verkligt krypin, enligt provsoldat Hedberg. Foto: Glenn Lindberg

Instrumentpanelen är kompakt och består av raka metallytor med instrument och knappar i alla vinklar och vrår. Ratten är förhållandevis liten, liknar mest plastkringlan hos en gaffeltruck. Luckan går igen, Edlind stiger ned i sin vagnchefslucka och ger order framåt marsch.

Växelspaken i drive-läge och på med gas. Till höger om mig frustar Scania-industridieseln på totalt 550 hästkrafter och 2 363 newtonmeter. Rörelseenergimängden gör att vi rullar iväg relativt enkelt. Sakta men säkert låter kapten Edlind mig forcera samma diken som vi tidigare korsat, med makten placerad hos mig själv blir känslan om möjligt än större. ”Ge järnet!” beordrar vagnchefen och jag är inte nödbedd. Trots att vi genar 45 grader över ett meterdjupt dike märks det knappt. Med ångan uppe tar vi nästkommande grässlänt i ett nafs.

Strax kommer kommando om full broms, jag slår till med full kraft och Goodyear-terrängdäcken verkar käka upp underlaget. Vi stannar inom två fordonslängder, helt otroligt. Manövrerar runt en mindre trädbeväxt kulle, svängdiameter 19 meter fixas eftersom de båda främre hjulaxlarna styr samt sista hjulaxeln motstyr. Efter en stund känns det som att man har Patgb 360 i sin hand.

– Enkelheten i körningen trots storleken gör att man måste vara försiktig, berättar förvaltare Östlund och förklarar att en stor del i förarutbildningen är att köra mjukt och med god framförhållning. Kör man sönder något kan man riskera en hel besättning – det sista som önskas under strid.

Framåt marsch! Patgb 360 passar svenska Försvarets filosofi med snabba omgrupperingar. Lång räckvidd är en god stridskraft. Foto: Glenn Lindberg

Förutom det avancerade vapensystemet som innebär att man kan skjuta mot rullande mål även under full framryckning är soldaterna hjälpta av sluten filtrerad ventilation, sekretesskyddad skalbepansring och bekvämlighet som luftkonditionerat passagerarutrymme. Nog så viktigt för att kunna utföra sina livsavgörande stridsuppdrag. Det är ju ändå människan som alltid kommer i första hand. Även om tekniken ibland känns overkligt oövervinnlig.

Patria XA-360 AMV 8x8

Pris: Cirka 22 miljoner kronor.

Besättning: 3 (skytt, förare och vagnschef).

Passagerare: 8 soldater.

Motor: Diesel. Längsmonterad 6-cyl radmotor med stötstänger. 4 ventiler per cylinder. Kamkedja. Turbo. Kompression 17,5:1. Borrning/slag 130/160 mm, cylindervolym 12,7 liter. Max effekt 550 hk (405 kW) vid 1 800 r/­min, max vridmoment 2 363 Nm vid 1 200 r/­min.

Kraftöverföring: Motor fram, åttahjulsdrift. 7 (+1)-växlad automatlåda.

Fjädring/hjulställ: Hydraulisk fjädring med dubbla triangellänkar på varje axel. Nivåreglering.

Styrning: Hydraulisk servo. Vändcirkel 19 meter. Antal axlar 4 varav 2 fram och 1 bak är styrbara.

Bromsar: Skivor runt om.

Hjul: Plåtfälg. Däck Goodyear 14.00 R20 (365/85 R20), lufttrycksreglerade.

Mått/vikt (cm/kg): Längd 876, bredd 344, höjd 349, spårvidd 250. Markfrigång 40. Höjd hinder 70, dikesdjup 200. Tjänstevikt ca 28 000, maxlast ca 2 000. Stigningsförmåga 60%, sidolutningsförmåga 30%.

Fartresurser: Marschfart 90 km/h, toppfart 100 km/h.

Räckvidd: Cirka 850 km.

Beväpning: Vapenstation 01 med antingen Kulspruta 58 (7,62x51 mm)/Ksp 88 (12,7x99)/Ksp 90 (5,56x45)/Granatspruta 92 (40 mm).

Sambandssystem: KomNod.

Övrigt: NBC-filter, mörkerkörningsförmåga.

Tillverkare: Patria Group.

Redan prenumerant?

Papperstidning eller digital

Digital prenumeration

Allt du vill veta om alla bilar

Gratis första månaden - därefter 99 kr/månad

  • Flest och mest omfattande tester av nya bilar
  • Alla nummer av e-tidningen
  • Nyheter, provkörningar och fakta inför ditt bilköp
  • Avsluta prenumerationen online när du vill

Genom att klicka på "Fortsätt" godkänner jag prenumerationsvillkoren och bekräftar att jag tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

Skapar ditt konto

Vänligen vänta medan vi skapar ditt konto

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

2 månader Premium för bara 19 kr - när du gör vårt quiz!