Vägteknikexperten Anders Huvstig menar att dagens dubbdäcksförbud är baserade på föråldrade beräkningar av vägslitage från dubbdäck.

I en debattartikel i Göteborgsposten som publicerades igår skriver vägteknikspecialisten Anders Huvstig att dagens dubbdäcksförbud i stadstrafiken är baserade på föråldrade beräkningar av dubbdäckens slitage av vägbanan.

Anders Huvstig skriver att dubbdäck står för mellan 10 och 25 procent av det totala vägslitaget enligt en sex år gammal undersökning, men att slitaget var tio gånger så stort för 25 år sedan. Minskningen beror enligt honom på slitstarkare vägbeläggningar och att dubbarna i däcken väger mindre.

Anders Huvstig skriver också att minskad dubbdäcksanvändning innebär ett ökat behov av väggrus, vilket i sin tur dammar och frigör skadliga partiklar.

Debatten om dubbdäckens vara eller inte vara har pågått länge, och går mellan de som tycker att dubbdäck är nödvändiga ur säkerhetssynpunkt och de som menar att dubbdäck river upp hälsofarliga PM10-partiklar från vägbanan. Idag råder dubbdäcksförbud på vissa gator i Stockholm, Uppsala och Göteborg.

Visa kommentarer
NUVARANDE Vägteknikexpert: dubbdäcksförbud baserat på gammal forskning
NÄSTA Nya Corvette ZR1 avslöjad av drönare