I en skrivelse till regeringen föreslår Vägverket att ett förbud ska införas mot att använda handhållen kommunikationsutrustning, alltså mobiltelefoner, under färd. Mobilsamtal med handsfreeutrustning fortsätter vara tillåtet om det ej hindrar trafiksäkerheten.

Vägverket har tidigare studerat säkerhetsproblem med mobiltelefoner och annan informationsteknik i trafiken. Slutsatsen är att det är själva samtalet som distraherar föraren så att trafiksäkerheten försämras. Vägverket föreslår därför att en förare under färd inte får använda radio, telefon eller annan kommunikationsutrustning på ett sådant sätt att det kan störa körningen eller förarens koncentration på trafiken. För att harmonisera den internationella lagstiftningen föreslår Vägverket också att det blir förbjudet för förare att under färd använda mobiltelefon som hålls i handen. Förbudet ska också gälla annan liknande handhållen kommunikationsutrustning.

– Eftersom man mellan länderna i Europa gjort en överenskommelse om regler för mobilanvändning i bil föreslår vi nu att Sverige följer efter och harmoniserar lagstiftningen på området med andra länder. Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning har blivit oumbärliga hjälpmedel i dagens samhälle. Vi kan genom detta förslag minska riskerna för oönskade konsekvenser av att de används i trafiken, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Den svenska lagstiftningen om användande av telefon eller annan utrustning under färd består i dag av i huvudsak det allmänna försiktighetskravet att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika trafikolycka. I konventionen om vägtrafik, som Sverige har förbundit sig att följa, finns dels en skyldighet för fordonsförare att i så liten utsträckning som möjligt ägna sig åt annat än framförande av fordonet, dels ett förbud att under färd använda handhållen mobiltelefon. Många länder i Europa har infört nationella förbud att vid färd använda handhållen mobiltelefon, till exempel Danmark, Norge och Finland.

Förslaget innebär att den som använder telefon eller annan kommunikationsutrustning så att det påverkar förarens förmåga att köra trafiksäkert eller som upptäcks prata i handhållen telefon ska bötfällas. Bötesbeloppet storlek omfattas inte av Vägverkets förslag. Detta görs av Riksåklagaren (RÅ).

Visa kommentarer
NUVARANDE Vägverket föreslår förbud mot handhållen mobiltelefon under färd
NÄSTA Nissan GT-R säljer som smör i solsken